Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nie ma na renty, zostało dla młodych…

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Rolnictwa zachęca do korzystania ze wsparcia w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Dotychczas pomoc z PROW 2007-2013 została przyznana ponad 16,2 tys. "młodych rolników". Do dyspozycji chętnych pozostaje jeszcze ponad 550 mln zł.

W nowelizacji rozporządzenia o podziale środków PROW na lata 2007 - 2013 zaproponowano, że wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla "młodych rolników", a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków finansowych, będą mogli otrzymać wnioskowaną pomoc, pod warunkiem, że nadal spełniają wymagania określone w przepisach. ARiMR wyśle do nich pismo, w którym zapyta, czy "młody rolnik" zainteresowany jest w dalszym ciągu otrzymaniem wsparcia. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, wydana wcześniej decyzja o odmowie przyznania pomocy zostanie przez ARiMR uchylona i wniosek o wsparcie będzie poddany weryfikacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Tegoroczne zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" wprowadzają istotne zmiany dla rolników. Możliwe staje się m.in. uzyskanie pomocy przez WSZYSTKICH MŁODYCH ROLNIKÓW, którzy już prowadzą gospodarstwa rolnicze, bez względu na sposób ich nabycia, o ile od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy - nie więcej niż 18 miesięcy.

×