Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Inspekcja JHARS odnowiła certyfikat systemu zarządzania jakością

Autor:

Dodano:

W wyniku kolejnego audytu re-certyfikującego, przeprowadzonego w dniach 9-18 marca 2011 roku przez jednostkę certyfikującą BSI Management Systems Polska Sp. z o.o., audytor udzielił rekomendacji do nadania, po raz kolejny, certyfikatu systemu zarządzania jakością na okres 3 lat dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych na zgodność z normą PN- EN ISO 9001: 2009.

- Mamy ogromną nadzieję, że potwierdzenie spełnienia przez IJHARS wymagań międzynarodowych standardów w dziedzinie zarządzania jakością jest dowodem na to, że Inspekcja wykonuje swoje ustawowe zadania profesjonalnie i bezstronnie - informuje Inspekcja.
Certyfikat obejmuje następujący zakres: nadzór nad jakością handlową artykułów rolno- spożywczych i środków produkcji, w tym wywożonych i sprowadzanych z zagranicy oraz wykonywania zadań w ramach realizacji polityki rolnej państwa.
Inspekcja JHARS posiada certyfikat systemu zarządzania jakością nieprzerwanie od 11 maja 2005 roku.
×