Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mieszanki zbóż bardziej odporne na chwasty

Autor:

Dodano:

- Zachwaszczenie uzależnione jest od gatunku zboża, ale różni się istotnie w latach. Da się też zauważyć tendencję do mniejszego problemu z chwastami w mieszankach, zwłaszcza jęczmienia z owsem - wynika z badań prof. Tadeusza Michalskiego i dr. Roberta Idziaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Głównym powodem przeprowadzonych badań nad wpływem zachwaszczenia pielęgnowanych mechanicznie zbóż jarych uprawianych na glebie lekkiej w warunkach braku nawożenia mineralnego są rosnące ceny środków produkcji. Dlatego więcej rolników decyduje się na ekstensywne metody produkcji rolnej lub przechodzi na ekologiczne gospodarowanie. Badania zostały przeprowadzone w latach 2005-2007 w stacji doświadczalnej Swadzim koło Poznania. Badano takie gatunki, jak: jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyta jare oraz ich wzajemne mieszanki, które są uprawiane w warunkach dostosowania do produkcji ekologicznej.

Jak ocenili specjaliści, na glebie utrzymanej w dobrej kulturze, dwukrotne bronowanie zasiewów zbóż jarych w fazie krzewienia w wystarczający sposób zabezpiecza plantacje przed chwastami. Liczba chwastów określana w fazie dojrzałości mlecznej zbóż wynosi 5-25 szt./m², natomiast masa od 10 do 100 g.

Najczęściej na polach pojawiała się komosa biała, ale największe zagrożenie dla rozwoju i plonowania zbóż powodował rzepak ozimy. Wystąpienie masowe samosiewów rzepaku ozimego w roku 2008 wiązało się ze słabym krzewieniem i powolnym rozwojem zbóż.

×