Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ocena wartości hodowlanej buhajów

Autor:

Dodano:

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy udostępnił na swoich stronach internetowych ocenę 2011/1, przedstawiającą oficjalne wartości hodowlane buhajów rasy polskiej holsztyńskiej, łącznie odmian czarno-białej i czerwono-białej.

W wynikach oceny zamieszczono oszacowane wartości hodowlane dla cech wydajności mlecznej, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych, przeżywalności oraz obliczone na ich podstawie indeks PF wraz z podindeksami.

Dostępne są również wyniki oceny międzynarodowej dla cech produkcji mlecznej, pokroju i płodności dokonywanej przez INTERBULL. Lista międzynarodowych wartości hodowlanych, wyrażonych w polskiej skali ocen, obejmuje wszystkie buhaje zgłaszane do oceny przez kraje członkowskie INTERBULL.

×