Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pszenica we wrześniu po 750

Autor:

Dodano:

Na podstawie nadesłanych przez poszczególnych ekspertów prognoz i po przeprowadzonej dyskusji poinformowano, że cena pszenicy konsumpcyjnej we wrześniu może kształtować się na poziomie 700-750 zł/t.

Odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych przy Agencji Rynku Rolnego. Według prognoz, można spodziewać się, że tona żyta we wrześniu może kosztować od 500 do 540 zł.

W trakcie dyskusji stwierdzono, że jeszcze tak wiele czynników wpływających na poziom cen może ulec zmianie w okresie do nowych zbiorów, że obecnie prognozowany poziom cen pszenicy i żyta na okres po nowych zbiorach jest obarczony bardzo dużym ryzykiem.

Wśród tych zmiennych czynników wymieniono m.in. stan przezimowania ozimin i przebieg pogody w okresie do żniw, które będą decydowały o ilości zebranego ziarna i jego jakości, oraz czynniki „inne niż naturalne" - czyli sytuację polityczną w Afryce Północnej, zachowanie się kapitału spekulacyjnego w najbliższym okresie, a także rozwój sytuacji po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii.

Spośród czynników krajowych zwrócono uwagę na fakt, że na jesieni odbędą się wybory, co może również mieć wpływ na kształtowanie się poziomu cen ziarna zbóż wskutek zachowań jego producentów pod wpływem haseł głoszonych w kampanii wyborczej.

×