Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Europejskie przetwórstwo w małej wsi

Autor:

Dodano:

Jury konkursu „Sposób na Sukces” postanowiło przyznać w tym roku Nagrodę Indywidualną I stopnia Zdzisławowi Ratajczakowi, właścicielowi firmy „Agroplast – Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych” z Ryńska-Orzechówka za uruchomienie innowacyjnej linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych.

- Sukces został osiągnięty dzięki dofinansowaniu przez UE, wkładowi własnemu, konsekwencji w prowadzeniu działalności, chęci wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, zwiększeniu pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i europejskim oraz chęci zwiększania pozytywnego wpływu na ochronę środowiska naturalnego – podsumowuje właściciel.

Ale droga do sukcesu nie była wcale taka oczywista. Piętnaście lat temu przedsiębiorstwo powstało jako spółka cywilna, od lutego 1996 roku zostało własnością Zdzisława Ratajczaka. Od początku głównym przedmiotem działalności firmy jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, z których powstaje regranulat przydatny do dalszego przetwarzania. Na rozwój firmy wpłynęło dwukrotnie uzyskane dofinansowanie z UE: w 2005 roku pozwoliło ono uruchomić nową linię do regranulacji i uzyskać wysokiej jakości produkt, konkurencyjny na rynku. Z kolei w 2010 roku rozpoczęto - dzięki środkom pozyskanym na zwiększanie konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – inwestycję w linię do regranulacji firmy Gamma Meccanica, uruchomioną  w zakładzie w Orzechówku. Całkowity koszt inwestycji to prawie 3,5 mln zł, z tego 39 proc. pochodziło z EFRR, 7 proc. stanowił wkład budżetu państwa, a 54 proc. – środki własne.

- Ta nowa linia pozwoliła podnieść konkurencyjność firmy – wyjaśnia właściciel – i zdywersyfikować jej działalność przez wprowadzenie zmian technologicznych w procesie produkcji przy jednoczesnym ulepszeniu produktu pod względem jakości, zwiększeniu zatrudnienia i zmniejszeniu pobierania energii elektrycznej. Jesteśmy konkurencyjni na rynku europejskim.

Wpływ na środowisko firmy trzeba oceniać w kilku aspektach. Chroni środowisko przez zmniejszanie ilości odpadów składowanych na wysypiskach, zużywa przy tym niewiele prądu i wody, nie stosuje środków chemicznych i nie emituje szkodliwych gazów. Jest też drugi aspekt, równie ważny, a sprawiający ponadto, że sukces jednego pozwala na odniesienie sukcesu innym: zatrudnienie na koniec 2010 roku wynosiło 58 osób i będzie się zwiększać. To na terenie małej miejscowości rzecz nie do pogardzenia.

×