Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kukurydza rośliną następczą

Autor:

Dodano:

W związku ze złym stanem rzepaku ozimego i zbóż ozimych, jaki obserwuje się na lokalnych zasiewach w całym kraju, będą musiały być wykonane przesiewy. Wielu rolników zastanawia się nad wyborem kukurydzy jako rośliny zastępującej zniszczoną uprawę.

- Na Podkarpaciu najczęściej będą wysiewane zboża jare: pszenica i jęczmień. Są także rolnicy, którzy wolą poczekać z przesiewami do końca kwietnia lub początku maja, tak aby wysiać kukurydzę. Głosy o wyborze kukurydzy jako rośliny następczej docierają także z innych regionów Polski, w tym z województw północnych. Rozważając jednak obsiew pola kukurydzą należy wiedzieć, jakie herbicydy były stosowane w okresie jesiennym - mówi dr Paweł Bereś z IOR PIB.


W zaleceniach m.in. Instytutu Ochrony Roślin trzeba sprawdzić, czy dana substancja aktywna nie będzie wpływała negatywnie na roślinę następczą, jaką jest kukurydza. Tutaj należałoby także znać tolerancję poszczególnych odmian kukurydzy na określone substancje aktywne zawarte w stosowanych herbicydach. - Bardzo ważną kwestią, zwłaszcza w regionach najbardziej wysuniętych na północ, jest wczesność kukurydzy. Choć w niektóre lata warunki pogodowe mogą być bardzo sprzyjające dla uprawy mieszańców o dłuższym okresie wegetacji, niemniej lepiej wybierać odmiany o krótszym okresie wegetacji, które mają większą szansę dojrzeć, nawet jeśli pogoda nie będzie zbyt sprzyjająca - dodaje dr Bereś.

×