Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zalesianie ze wsparciem

Autor:

Dodano:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali pomoc na "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 mają możliwość składania wniosków o coroczną wypłatę takiego wsparcia.

"Wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie" należy składać od 15 marca do 16 maja 2011 r.  w tym biurze powiatowym, w którym złożony został wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne.

Wniosek o wypłatę pomocy może zostać złożony także do 10 czerwca 2011 roku, jednak wtedy trzeba się liczyć z tym, że kwoty należnych płatności będzie obniżana o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Formularz "Wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie 2011" jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  oraz w biurach powiatowych ARiMR.

Równocześnie Agencja przypomina, że dla rolników, którzy otrzymali wsparcie na "Zalesianie gruntów rolnych" ze środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006, obowiązuje inny termin składania kontynuacyjnych wniosków o wypłatę takiej pomocy. Wnioski takie będzie można składać od 1 czerwca do 15 lipca 2011 r.

×