Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Coraz bliżej termin wymiany klatek

Autor:

Dodano:

Z początkiem 2012 roku w Unii Europejskiej będą obowiązywać na fermach ulepszone klatki dla niosek. Polska, Rumunia oraz Bułgaria starają się o wprowadzenie specjalnych odstępstw dla krajów, które nie zdążą wdrożyć dyrektywy 1999/74/WE o dobrostanie kur.

- W Polsce około 40 proc. producentów posiada już klatki dostosowane do wymogów UE. Pozostali są w trakcie modernizacji lub zgłaszają jej chęć. Istnieje szansa, że po takim zgłoszeniu i planie modernizacji nastąpi wyznaczenie okresu przejściowego po 2012 r. na produkcję lokalną (bez możliwości eksportu) - poinformował Maciej Przyborski, wiceprezes Krajowej Rady Drobiarstwa.

Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa większość państw członkowskich, w tym: Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania, opowiedziały się przeciwko wydłużeniu wymiany klatek dla niosek. Swoją decyzję argumentowały tym, że większość producentów poniosła znaczące koszty, aby dostosować się do terminu narzuconego przez UE. Dlatego teraz zmianę ostatecznego terminu modernizacji ferm uważają za niesprawiedliwą.

×