Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Separat z odchodów na ściółkę

Autor:

Dodano:

Rodzaj zastosowanego podłoża ścielącego w oborze ma istotne znacznie z punktu widzenia zdrowia krów. Okazuje się, że separat z odchodów bydlęcych bardzo dobrze sprawdza się jako materiał ściołowy na legowiskach.

Rozdział frakcji ciekłej i stałej gnojowicy odbywa się za pomocą separatora w cyklu zamkniętym. Instalacje tego typu proponuje jedna z czeskim firm. Takie rozwiązanie stosują niektóre czeskie obory. Rozdział na frakcje pozwala na całkowite wykorzystanie odchodów bydlęcych. Płynną gnojowicę można użytkować jako nawóz, natomiast część stała znajduje zastosowanie jako materiał ścielący.

Możliwością wykorzystania separatu z odchodów bydlęcych jako materiału ściołowego zainteresowali się naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przeprowadzili doświadczenie, w którym analizowano wykorzystanie przez krowy mleczne różnych podłoży ścielących w czasie odpoczynku w budynku inwentarskim. Na 40 stanowiskach legowiskowych zastosowano różne podłoża. Stanowiska wyścielono słomą, piaskiem, trocinami oraz separatem z odchodów bydlęcych. Przeprowadzone analizy wykazały, że krowy preferowały stanowiska  legowiskowe wyścielone separatem z odchodów bardziej niż inne podłoża, a nasilało się to w przypadku niższych temperatur.

- Separat utrzymuje podobne jak w przypadku słomy struktury powietrza – tłumaczy dr Maciej Adamski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i zwraca uwagę również na fakt, że badania mikrobiologiczne separatu nie wykazały ponadnormatywnej ilości bakterii i grzybów. Co więcej, kilkumiesięczne obserwacje częstości występowania u badanych krów mastitis potwierdziły prawidłowy stan higieniczny zastosowanego materiału ścielącego, a racice zwierząt były twarde i suche. Tego typu wykorzystanie odchodów dotyczy również innych gatunków zwierząt - dodaje dr Adamski.

Doświadczenie wykonane było w jednej z obór w Czechach, a jego autorami są Maciej Adamski, Katarzyna Głowacka oraz Robert Kupczyński z Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu  Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
×