Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niewykorzystany potencjał hodowlany

Autor:

Dodano:

Polska jest jednym z czołowych producentów rzepaku w Europie, jednakże krajowe plony są znacznie niższe od średnich pierwszej trójki, takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, producentów tego surowca. Jedną z przyczyn takiego stanu może być niewykorzystywanie przez rolników w naszym kraju potencjału hodowlanego odmian rzepaku. Plony osiągane w produkcji są od 10 lat średnio o 40 proc. niższe od wyników otrzymywanych w badaniach COBORU.

Nie bez znaczenia dla osiągania właściwych rezultatów jest umiejętność doboru odpowiedniej odmiany rzepaku. Eksperci podkreślają, że do uprawy powinny być wybierane te odmiany, których wartość gospodarcza została sprawdzona w warunkach klimatyczno-glebowych naszego kraju. Niestety w 2010 roku na polskim rynku prowadzono obrót 170 odmianami rzepaku, z których duża część nigdy nie była badana w warunkach naszego kraju.

Dlatego spotkali się przedstawiciele trzech instytucji: Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, aby omówić zasady przyszłej współpracy na rzecz poprawy sytuacji na rynku nasion rzepaku. Chcą to zmienić. 

Zauważając potrzebę podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia rolnikom dostępu do najnowszej wiedzy z zakresu odmianoznawstwa, strony porozumienia zadeklarowały współpracę w zakresie upowszechniania wiedzy o wynikach badań odmianowych, prowadzonych przez Centralny Ośrodek w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

×