Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowe władze CEJA

Autor:

Dodano:

Boris Baecke ( Niemcy) został ponownie prezydentem Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). Natomiast funkcję wiceprezydentów będą pełnili: Ingrid Pettersson (LRF, Szwecja), Rok Sedminek (ZSPM, Słowenia), Jose Fernando Robles (ASAJA, Hiszpania) i Laurent Frantz (JB i JW, Luksemburg).

Nowa prezydencja trwała będzie do 2013 roku. Wybory nowych władz CEJA odbyły się 11 kwietnia w Brukseli podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Młodych Rolników. Polskę reprezentował Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.

- Dzięki CEJA będziemy nadal dążyć do tego, by decydenci usłyszeli silny głos młodego pokolenia rolników. Kolejna generacja producentów rolnych musi być aktywna, widoczna i wiarygodna bardziej niż kiedykolwiek, w ciągu najbliższych dwóch lat musi przedstawiać propozycje dotyczące procesu reformy Wspólnej Polityki Rolnej – mówi Boris Baecke.

Europejska Rada Młodych Rolników to  instytucja pozarządowa, do której głównych celów działalności należy: reprezentowanie młodych rolników przed organami Wspólnoty, udzielanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności lub utrzymanie prowadzonych gospodarstw oraz pomoc w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

×