Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ceny zbóż wzrastają

Autor:

Dodano:

Ceny ziarna zbóż w kraju w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej. Głównym powodem notowanych zwyżek jest utrzymująca się niska rynkowa podaż ziarna oraz większe zakupy przez podmioty przetwórcze - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Mało ofert sprzedaży szczególnie notuje się w odniesieniu do kukurydzy, pszenżyta i żyta paszowego. Lepsza jest za to sytuacja w wypadku pszenicy. Największą podaż ziarna ma jednak jęczmień.


Ceny w zależności od regionu kraju kształtują się różnie, za pszenicę paszową płaci się 940-980 zł/t wobec 920-960 zł/t przed tygodniem, za jęczmień paszowy 790-820 zł/t. Znacznie wzrosła cena pszenżyta, do 840-890 zł/t, z kolei żyto paszowe kosztuje za tonę 800-820 zł, a kukurydza 930-980 zł (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Dalsze zwyżki cen notuje się w także w odniesieniu do pszenicy konsumpcyjnej. Ceny transakcyjne tego zboża ponownie przekraczają 1000zł/t i w zależności od regionu i jakości ziarna kształtują się w przedziale 1000-1060 zł/t. Stabilniejsza jest cena żyta konsumpcyjnego - 810-840 zł/t .

×