Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wiek testowania bydła w kierunku BSE będzie podwyższony

Autor:

Dodano:

Być może jeszcze w drugiej połowie roku w większości krajów Unii Europejskiej wejdzie w życie prawo, które spowoduje podniesienie progów testowania zwierząt w kierunku BSE. Jest szansa, że wiek badania bydła przeznaczonego do uboju zostanie również podwyższony w Polsce.

Na początku roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał naukową opinię dotyczącą zagrożenia chorobą BSE dla zdrowia ludzi i zwierząt w poszczególnych krajach wspólnotowych. O taką opinię wystąpiła Komisja Europejska. Na podstawie opinii EFSA podjęto decyzje o zmianach, dotyczące wieku testowania zwierząt na obecność choroby BSE. W 22 krajach UE progi dla zdrowych zwierząt rzeźnych zostały podniesione z 48 miesięcy do 72 miesięcy, lub z 30 do 48 miesięcy. W Polsce oraz w 10 innych krajach jak dotąd wiek testowania zdrowego bydła przeznaczonego na ubój wynosił 30 miesięcy oraz wyżej. W przypadku Polski, jak również Czech, Słowacji, Bułgarii i Rumunii, według zaleceń EFSA wiek ten miał pozostać niezmieniony.

Z decyzją tą od początku nie zgadzały się Polska, Czechy i Słowacja, dlatego kraje te postanowiły odwołać się od tej decyzji. Wniosek trafił do Komisji Europejskiej i już są wyniki. Komisarz UE ds. zdrowia i ochrony konsumentów John Dalli, podczas wizyty w Polsce, a w trakcie rozmowy z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim, stwierdził, że Komisja Europejska jest za tym, aby Polska dołączyła do grupy krajów, w których podwyższa się wiek bydła badanego w kierunku BSE.

Po analizie przekazanych przez nas materiałów nastąpiła zmiana stanowiska Komisji Europejskiej – tłumaczy Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. – W przyszłym tygodniu do KE trafi mniej formalny wniosek i przewidujemy, że Polska dołączy do krajów, w których wiek badanego bydła zostanie podwyższony, a prawo wejdzie w życie najprawdopodobniej w drugiej połowie tego roku – dodaje dr Jażdżewski.
×