Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Młodzi rolnicy mogą ubiegać się

Autor:

Dodano:

Od dzisiaj, 26 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników, czyli tych którzy nie mają 40 lat. Agencja ma na ten cel ponad 550 mln zł, po 75 tys. zł na osobę.

Rolnicy mogą się starać do 24 czerwca o wsparcie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Według ARiMR, pomoc dla młodych rolników cieszy się dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza, że nowe przepisy wprowadziły korzystne zmiany dla rolników. Z pomocy mogą skorzystać młodzi rolnicy, którzy już prowadzą gospodarstwa - bez względu na sposób ich nabycia. Warunkiem jest tylko to, aby od rozpoczęcia działalności do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji nie więcej niż 18 miesięcy.

Zmiana rozporządzenia ministra rolnictwa jest istotna, gdyż wielu rolników z tych, którzy starali się o dotacje w ubiegłym roku, zostało wskazanych przez producentów rolnych, którzy starają się o przyznanie renty strukturalnej, jako ich następcy. Rentę można dostać tylko wtedy, gdy przekaże się gospodarstwo następcy w ciągu dziewięciu miesięcy.

Zmianie uległy też zasady przyznawania pomocy. Każdy wniosek będzie oceniany w punktach w trzech kryteriach: powierzchni użytków gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy oraz bezrobocia w powiecie, na terenie którego znajduje się gospodarstwo. Najszybciej pieniądze z pomocy dostaną ci młodzi rolnicy, którzy zbiorą najwięcej punktów. Dotąd liczyła się kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Znowelizowane rozporządzenie zakłada, że wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali odmowę ze względu na brak pieniędzy, będą mogli otrzymać pomoc, pod warunkiem, że nadal spełniają wymagania określone w przepisach.

Wsparcie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" przeznaczone jest dla rolników, którzy nie ukończyli 40 lat i planują gospodarowanie lub już gospodarują na własny rachunek. Muszą m.in. mieć wykształcenie rolnicze. W przypadku, gdy rolnik go nie ma, będzie musiał zdobyć odpowiednie kwalifikacje w ciągu trzech lat.

Ponadto pomoc może otrzymać rolnik, którego gospodarstwo jest co najmniej równe powierzchni średniej wielkości gospodarstwa w kraju (w 2010 r. było to 10,23 ha) i nie jest większe niż 300 ha.

W przypadku województw, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (czyli woj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego), rolnik będzie mógł gospodarstwo stopniowo powiększać.

Dotychczas z PROW 2007-2013 została przyznana pomoc dla ponad 16,2 tys. młodych rolników.

×