Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Chwasty wrażliwe na mieszaniny

Autor:

Dodano:

Większość chwastów dwuliściennych wykazywała bardzo dużą wrażliwość wobec zastosowanych mieszanin herbicydowych niezależnie od sposobu ich aplikacji czy dodatku adiuwanta - takie wnioski płyną z badań Sławomira Drzewieckiego i Joanny Pietrygi z IOR PIB.

Naukowcy wykazali też, że badania wskazują na możliwość efektywniejszego zwalczania chwastów takich jak: chwastnica jednostronna, komosa biała i rdest ptasi, poprzez aplikację środków metodą dawek dzielonych oraz łącznego stosowania herbicydów z adiuwantem.

Jednokrotna aplikacja herbicydów lub ich mieszanin może wywołać stres roślin uprawnych. Wprowadzenie metody dawek dzielonych łagodzi negatywne skutki oddziaływania herbicydów w odniesieniu do kukurydzy. Zastosowanie tej metody i dawek dzielonych wydłuża okres ochrony herbicydowej, jednocześnie zapewniając lepsze zwalczanie niektórych chwastów.

W latach 2007-2010 przeprowadzono badania, w których chroniono uprawę kukurydzy dwuskładnikowymi mieszaninami herbicydów Milagro 040 SC, Callisto 100 SC, Mustang 100 SC i Refine 75 WG. Wymienione środki były stosowane w jednym powschodowym terminie. Mieszaniny te zastosowano łącznie z adiuwantem Atpolan Bio 80 EC metodą dawek dzielonych. Oceniono wówczas efektywność działania poszczególnych mieszanin w odniesieniu do chwastów dwu- i jednoliściennych. W szczególności takich jak: chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest ptasi, psianka czarna i perz właściwy.

×