Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rosja będzie potrzebowała wieprzowiny

Autor: Eugeniusz Kędzierski/bb

Dodano: 25-04-2007 15:04

Ministerstwo Rolnictwa USA podwyższyło dla Rosji prognozę importu wieprzowiny o 3 proc. w 2007 r. Zmniejszyło natomiast wcześniej zakładaną prognozę światowej produkcji wieprzowiny o 1,5 proc. do 101,9 mln ton w br. Nadal jednak przewiduje, że będzie ona większa o 2,9 proc. niż w 2006 r.

Obniżenie prognozy światowej produkcji wieprzowiny spowodowane jest przede wszystkim jej zmniejszeniem o 3 proc. w Chinach, chociaż w porównaniu do ub. r. produkcja i konsumpcja w tym kraju wzrosną o 4 proc.

Prognozy światowej konsumpcji wieprzowiny przewidują wzrost o 2,7 proc., chociaż również one zostały skorygowane – obniżono je o 1,5 proc., do 100,8 mln ton.
Prognozę światowego eksportu podwyższono o 4,6 proc. - do 5,6 mln ton, co zapowiada generalny wzrost eksportu o 4,4 proc. w porównaniu z 2006 r. Ministerstwo Rolnictwa USA wyjaśnia ten wzrost korektą przewidującą wyższy eksport wieprzowiny przez Brazylię, USA i Unię Europejską; natomiast zapowiada się, że spadnie eksport wieprzowiny w Kanadzie.

Dla Unii Europejskiej prognozę eksportu podwyższono o 5 proc. do 1,5 mln ton: powodem zmiany prognozy jest wyższy niż oczekiwano import wieprzowiny przez Rumunię. Oczekuje się, że w 2007 r. dostawy mogą osiągnąć 250 tys. ton, gdy w poprzednich latach wynosiły one ok. 200 tys. ton. Europejska produkcja wypiera na rynku rumuńskim produkcję amerykańską i kanadyjską, ponieważ - w związku ze wstąpieniem Rumunii do Unii Europejskiej – import w obrębie wspólnoty nie napotyka twardych ograniczeń sanitarnych i nakładane są nań mniejsze taryfy importowe.

Prognoza importu wieprzowiny dla Rosji została powiększona na 3 proc. do 850 tys. ton i będzie na poziomie dostaw 2006 r. Na rosyjskim rynku obserwujemy tendencje zastępowania wieprzowiny z Brazylii (ograniczenia spowodowane pryszczycą) amerykańską, kanadyjską i europejską.


Źródło: AgroNowosti/Wschod Info

×