Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Konkurs o polskiej wsi rozstrzygnięty

Autor:

Dodano:

Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nagrodziła laureatów II edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Uroczystość wręczenia nagród stała się nie tylko okazją do podsumowania ogólnopolskiego konkursu, ale także promocją wydanych publikacji, które prezentują dorobek polskiej wsi i wzbogacają publiczną debatę na temat obszarów wiejskich.

- Książka Kamili Storz wyjaśnia specyfikę murowanego domu wiejskiego jako elementu krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur. Jak autorka sama stwierdza, poznawanie tego regionu „zaczyna się zwykle od zauroczenia wyjątkowym środowiskiem naturalnym. Nieco później pojawia się zainteresowanie jego historią. To właśnie w historii, w niepowtarzalnym splocie zdarzeń, wpływów i związków kulturowych, należy widzieć klucz do zrozumienia architektury regionalnej. Dlatego kontekst historyczny jest podstawą zawartej w książce analizy powstania i ewolucji formy domu murowanego. Potraktowano go także jako punkt odniesienia dla rozważań na temat trwałości tradycyjnych form architektonicznych oraz szans na ich zachowanie we współczesnym świecie - oceniła dr inż. arch. Elżbieta Raszeja, recenzentka i autorka wstępu do książki Kamili Storz „Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur".

Laureatem w II kategorii został Adam Panasiuk autor pracy „Wereszczyn. Śladami zapomnianej historii". Jest to niezwykle interesujące opracowanie nie tylko ze względu na treść i język, jakim opowiedziano o Wereszczynie - wsi na Lubelszczyźnie, ale również poprzez sposób jej powstania. Przygotowano ją na podstawie rozmów z mieszkańcami, którzy chętnie dzielili się z panem Panasiukiem dokumentami dotyczącymi miejscowości, fotografiami i wspomnieniami. - Wereszczyn dzięki pracy podjętej przez Adama Panasiuka Wereszczyn odzyskuje antropologiczną gęstość - podkreśla red. Edwin Bendyk, autor przedmowy. - Odtwarzane pieczołowicie losy i historie ludzi, wydobywane z mroków imiona i nazwiska - i te znane, jak Mikołaja Reja, i te zapomniane - rekonstruują tożsamość miejsca. Pustynia Realnego staje się żywą oazą.

×