Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ukraina cofnie zakaz importu mięsa do przerobu?

Autor: Eugeniusz Kędzierski

Dodano: 10-05-2007 14:12

Komitet polityki ekonomicznej ukraińskiej Rady Najwyższej zalecił parlamentowi odrzucenie projektu zmieniającego ustawę "O operacjach z surowcem powierzonym do przerobu w stosunkach zagranicznych". Po nowelizacji ustawowo zostałby wprowadzony zakaz importu surowców powierzonych, w tym żywych zwierząt i mięsa do przerobu.

Autorzy nowelizacji uzasadniają jej konieczność potrzebą uniknięcia wykorzystania surowca powierzonego do przerobu do nielegalnego importu mięsa do Ukrainy bez płacenia podatków.
Jednocześnie, Komitet uważa, że zgodnie z Ustawą "O pomocy państwowej dla rolnictwa Ukrainy" postanowienia Ustawy "O operacjach z surowcem powierzonym do przerobu w stosunkach zagranicznych" nie powinny dotyczyć towarów, które podpadają pod określenie 1-24 pozycji Ukraińskiej Taryfy Celnej, (oprócz surowca powierzonego, wykorzystywanego dla produkcji gotowych wyrobów, które następnie są eksportowane z Ukrainy).
Posłowie także zaznaczyli, że import na Ukrainę pojedynczych rodzajów surowca powierzonego do przerobu lub dokonywanie operacji, związanych z jego przeróbką na terytorium Ukrainy, może zostać tymczasowo ograniczone lub zakazane postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy, jeżeli takie działania mogą zaszkodzić gospodarce kraju.

Źródło: LIGABizniesInform

×