Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zwiększyć dopłaty do materiału siewnego

Autor: opr. bb

Dodano: 22-05-2007 13:23

Krajowa Rada Izb Rolniczych po konsultacjach z wojewódzkimi izbami rolniczymi zwraca się do ministra rolnictwa o podjęcie kroków w celu zwiększenia w przyszłym roku budżetowym dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany udzielanych przez Agencję Rynku Rolnego.

Zdaniem samorządu rolniczego, obecnie proponowane stawki nie zapewniają wystarczającego wzrostu jego zużycia, którego poziom w chwili bieżącej jest jednym z najniższych w UE.

Źródło: KRIR

×