Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

„Rolnik” a „rolnik aktywny”

Autor:

Dodano:

Rolnik to ten, kto ma gospodarstwo i prowadzi działalność rolniczą – tak zdefiniowała status rolnika UE w proponowanym rozporządzeniu dotyczącym płatności bezpośrednich od 2014 roku. Do dopłat będzie upoważniony jednak tylko „rolnik aktywny”.

Projekt rozporządzenia podaje, że  „rolnik” oznacza „osobę fizyczną lub prawną lub grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne znajduje się na terytorium Unii (…) oraz która prowadzi działalność rolniczą”.

Z kolei  „gospodarstwo rolne” oznacza wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej i zarządzane przez rolnika znajdujące się na terytorium tego samego państwa członkowskiego.

 „Działalność rolnicza”  to natomiast:

– chów lub uprawa produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;

– utrzymywanie powierzchni użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się ona do wypasu lub uprawy bez konieczności podjęcia żadnych szczególnych działań przygotowawczych wykraczających poza tradycyjne metody rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

– prowadzenie działań minimalnych – określanych przez państwa członkowskie – na powierzchni użytków rolnych utrzymywanych naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy.

Aby rolnik otrzymał dopłaty bezpośrednie, musi mieć status „czynnego zawodowo”. Nie przyznaje się płatności rolnikom, gdy roczna kwota płatności bezpośrednich nie przekracza 5 proc.  łącznych przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym lub ich powierzchnia użytków rolnych obejmuje głównie powierzchnię utrzymywaną naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie prowadzą one na tej powierzchni działalności minimalnej. Nie ma to zastosowania do rolników, którzy za poprzedni rok otrzymali płatności bezpośrednie w wysokości niższej niż 5 000 EUR.

×