Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ARiMR: Liczba wniosków przekroczyła limit, 14 listopada zamykamy nabór

Autor:

Dodano:

14 listopada upływa ostatni dzień składania wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Termin naboru wniosków skrócono, ponieważ już pierwszego dnia, tj. 10 listopada, liczba złożonych wniosków przekroczyła o ponad 120 proc. limit wsparcia przeznaczonego na ten rok – poinformował Tomasz Kołodziej, prezes ARiMR.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określającym zasady i warunki przyznawania takiej pomocy, w przypadku przekroczenia limitu zakończenie naboru wniosków ustala się na następny dzień roboczy, w tym przypadku 14 listopada.

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" były już piątym z kolei. W tym roku przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 20 października. Do 9 listopada br., wnioski o pomoc mogły składać wyłącznie podmioty skonsolidowane, czyli: zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego oraz centra dystrybucji, które zajmują się handlem hurtowym produktami rolnymi i zostały utworzone przez przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Od 20 października do 9 listopada do ARiMR wpłynęło 19 takich wniosków, a wynikająca z nich łączna kwota wsparcia wynosi 191,84 mln zł.

Ponieważ tegoroczna pula środków przeznaczonych na pomoc z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", która wynosi ponad 500 milionów złotych, nie została wykorzystana przez podmioty skonsolidowane, od 10 listopada 2011 r. swoje wnioski mogły składać także inni zainteresowani takim wsparciem - grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielnie i spółki będące własnością tych grup i organizacji. Swoje wnioski muszą złożyć w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji.

W tym czasie wnioski o pomoc mogą składać także podmioty skonsolidowane, z tym, że miejscem ich złożenia musi być wyłącznie Centrala ARiMR mieszcząca się przy ul. Poleczki 33 w Warszawie.

×