Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ukraina: Ulgi celne na wwóz materiału rozrodczego i zwierząt rozrodczych

Autor: farmer.pl

Dodano: 28-11-2011 13:46

Władze Ukrainy zwolniły import materiału rozrodczego i zwierząt rozrodczych z podatku VAT, pobieranego przy wwozie tych towarów na Ukrainę - donosi WPHI Ambasady RP w Kijowie.

Preferencjami tymi objęte zostaną towary o następujących kodach Ukraińskiej Nomenklatury Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej:

Ze zwolnienia od podatku VAT będą mogły korzystać podmioty gospodarcze objęte specjalnym trybem opodatkowania przewidzianym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sferze rolnictwa, leśnictwa czy rybołówstwa.

Rozwiązanie to wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i będzie obowiązywać bezterminowo.

×