Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rozmowy o biopaliwach

Autor: opr. bb

Dodano: 05-06-2007 15:01

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Andrzej Lepper spotkał się z przedstawicielami producentów biopaliw. Rozmowy dotyczyły realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Wicepremier przypomniał, że do 15 czerwca br. Polska zobowiązana jest do ogłoszenia Narodowego Celu Wskaźnikowego na najbliższych sześć lat. Termin ten wynika z ustawy, z dnia 25 sierpnia 2006 r., o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Podczas spotkania szczegółowo omawiano, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Wieloletni Program Promocji Biopaliw na lata 2008 – 2014. Wicepremier A. Lepper szczególną uwagę zwrócił na problemy związane z zabezpieczeniem surowca do produkcji biopaliw i podkreślił, że rozwój rynku biopaliw powinien przyczynić się do zwiększenia produkcji surowca na cele energetyczne, powstawania nowych miejsc pracy i aktywizacji terenów wiejskich.

Źródło: MRiRW

×