Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Polska w czołówce producentów skór

Autor:

Dodano:

Chów zwierząt futerkowych w warunkach fermowych datowany jest od lat 20. ubiegłego wieku, aktualnie w Polsce hodowanych jest osiem gatunków zwierząt futerkowych: lisy pospolite, lisy polarne, norki amerykańskie, tchórze, jenoty, nutrie, króliki i szynszyle.

 W 2011 r. na fermach było ogółem 1.000.350 sztuk samic stada podstawowego (reprodukcyjnych) zwierząt futerkowych.

Według danych MRiRW w 2010 r. produkowanych było około 4 mln skór norek amerykańskich, około 300 tys. skór lisów pospolitych i polarnych, około 2 tys. skór jenotów oraz około 40 tys. sztuk szynszyli. Produkcja ta plasuje Polskę na trzecim-czwartym miejscu w świecie. Cała produkcja skór eksportowana była na światowe rynki poprzez system aukcyjny, a przychody ze sprzedaży szacowane były na 200 mln euro.

Dane Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt wskazują, że hodowla zwierząt futerkowych stanowi alternatywę zatrudnienia i zarobkowania dla polskiej wsi.

Lisy, norki, jenoty, tchórze pełnią też rolę naturalnego utylizatora pozostałości i odpadów z produkcji mięsnej. Zagospodarowanie znajduje ponad kilka tysięcy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

×