Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Najtańszy azot w mocznikach

Autor:

Dodano:

Wśród rozpatrywanych cen nawozów azotowych za kwiecień 2012 r. dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku, na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw - wynika z danych przedstawionych przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

Dla nawozów fosforowych CDR nie ma danych ze wszystkich województw, a na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest, że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40 proc. niż w pojedynczym granulowanym. Wyjątkiem jest tu województwo pomorskie.

Dla nawozów potasowych również nie ma pełnych danych, gdyż w wielu regionach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych danych wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik - potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu.
Z kolei dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie.
Ceny minimalne czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy - polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości.

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. Np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. wynosi 139 zł, zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł. - cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.

×