Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sprzedaż ziemi wyłączonej z dzierżaw w 2013 r.

Autor:

Dodano:

ANR zakończyła wysyłanie propozycji dotyczących wyłączeń z dzierżaw.

3 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zakładająca wyłączenia z dzierżaw ziemi w celu przeznaczenia jej na sprzedaż.

ANR od 3 grudnia do 3 czerwca przedstawiła dzierżawcom propozycję zmian umowy dzierżawy w zakresie wyłączeń 30 proc. powierzchni użytków rolnych wraz z projektem tych zmian.

Wyłączenia 30 proc. powierzchni użytków rolnych dotyczą dużych obszarowo – od 428,54 ha w górę – nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy. Limit 428,54 ha wynika z zapisów nowelizacji ustawy (art. 5) gwarantujących, że po wyłączeniu powierzchnia użytków rolnych dzierżawiona przez daną osobę (lub podmiot) nie może być mniejsza niż 300 ha – dowiadujemy się w ANR.

Co dalej z realizacją ustawy? Następnie dzierżawca będzie miał maksymalnie 3 miesiące na złożenie do ANR pisemnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanych zmian – wyjaśnia ANR. - W przypadku zgody na wyłączenia, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania oświadczenia Agencja podpisze z dzierżawcą aneks do umowy, w którym zostaną określone: wyłączane grunty, ich powierzchnia oraz termin wyłączenia. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą wyłączenie musi nastąpić najpóźniej w ciągu roku od daty podpisania aneksu. Następnie wyłączone grunty będą przygotowywane do sprzedaży (podziały geodezyjne i wycena). Pierwsze grunty z wyłączeń pojawią się w sprzedaży na rynku w 2013 roku.

Chociaż dzierżawcy w większości przypadków mają jeszcze czas na podjęcie decyzji o tym, czy godzą się na wyłączenia, to jednak niektórzy odpowiedzieli już na propozycję. Według stanu na 30.04.2012 r. dzierżawcy z 23 umów dzierżawy o powierzchni 1909 ha wyrazili zgodę na wyłączenie gruntów - informuje ANR. A czy możliwe jest prowadzenie negocjacji i uwzględnianie opinii co do wyłączeń konkretnych działek?

Ustawa nie przewiduje możliwości negocjacji. Jednak pracownicy oddziałów terenowych Agencji sami zachęcali dzierżawców do zgłaszania własnych sugestii. Agencja analizowała je i starała się brać je pod uwagę przy formułowaniu propozycji wyłączeń – zapewnia ANR.

×