Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przed podpisaniem przeczytaj umowę

Autor: farmer.pl/BP Spółki Leasingowe BZ WBK

Dodano: 08-06-2012 14:13

Podpisanie umowy leasingowej zobowiązuje do przestrzegania przez obie strony jej warunków. Aby uniknąć w przyszłości rozczarowania, leasingobiorca przed jej podpisaniem powinien dokładnie ją przestudiować.

Poniżej prezentujemy 5 rad, które pomogą zabezpieczyć się przed niepożądanymi konsekwencjami podpisanego kontraktu.

Rada nr 1: wybór firmy leasingowej

Wybór partnera leasingowego powinien zostać podjęty po analizie przynajmniej kilku ofert. - Warto sprawdzić, czy dana firma należy do Związku Polskiego Leasingu, co potwierdza jej wiarygodność. Po drugie, ważne jest, czy firma jest elastyczna w stosunku do naszych potrzeb i planów rozwoju oraz czy posiada dedykowaną ofertę. Są np. firmy, które specjalizują się w finansowaniu maszyn rolniczych lub budowlanych, są też takie, które mają specjalną ofertę dla branży medycznej. Zawsze warto to sprawdzić zawczasu – komentuje Tomasz Sęba, dyrektor sprzedaży BZ WBK Finanse & Leasing.

Rada nr 2: dokładna lektura umowy – ważne zapisy

Bardzo ważne jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami umowy (OWUL), najlepiej kilku wybranych firm. Dzięki temu dowiemy się m. in. o karach umownych, terminie zwrotu finansowanego przedmiotu, warunkach wcześniejszego rozwiązania umowy, zależności oprocentowania leasingu od WIBOR. - Jeśli leasingodawca kieruje się wobec swoich klientów uczciwością, powinien jasno opisać w OWUL wszystkie obciążenia, których leasingobiorcy mogą spodziewać się w czasie trwania umowy – zwraca uwagę Tomasz Sęba.

Zapis nr 1: kary umowne

Mogą one dotyczyć m.in. niewykonania ciążących na kliencie zobowiązań. W przypadku braku zapłaty składki ubezpieczeniowej, leasingobiorca może zostać obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości wyrażonej procentem składki za polisę (w zależności od firmy od 15% + VAT do nawet 100% wysokości składki).

Zapis nr 2: termin zwrotu finansowanego przedmiotu

Kary z tytułu opóźnienia w zwrocie finansowanego środka trwałego mogą być naprawdę spore – od około 0,2% ceny nabycia przedmiotu za każdy dzień zwłoki do nawet 2%
(w przypadku zakończenia umowy przed upływem podstawowego okresu jej trwania) albo kary w wysokości ostatniej raty leasingowej za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia (w wypadku zakończenia umowy w planowanym terminie).

Zapis nr 3: przedterminowe rozwiązanie umowy

Umowa rozwiązywana jest przed czasem najczęściej w przypadku, gdy nastąpi szkoda całkowita leasingowanego samochodu (wypadek, kradzież) lub kiedy nie jesteśmy
w stanie spłacić rat ze względu na kłopoty finansowe naszej firmy. W ogólnych warunkach umowy warto sprawdzić, z jakimi kosztami będzie się to dla nas wiązało, ponieważ spotykane na rynku rozwiązania mogą okazać się bardzo dotkliwe dla klientów.

Zapis nr 4: WIBOR

To z OWUL wynika, od czego jest zależne oprocentowanie leasingu. Niektórzy leasingodawcy uzależniają oprocentowanie od decyzji zarządu i zmiennej polityki firmy. Inni z kolei tak konstruują umowy, że kiedy WIBOR rośnie, oprocentowanie również zostaje podwyższone, natomiast gdy WIBOR spada, to kwota odsetek nie zmienia się. Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia leasingobiorcy są wynikające  z wahań WIBORu korekty opłat leasingowych zarówno w górę, jak i w dół.

Rada nr 3: wybór waluty

Leasing walutowy często okazuje się atrakcyjny, zwłaszcza w okresie niedużych wahań kursów. Natomiast w czasie dekoniunktury gospodarczej należy liczyć się z nieprzewidzianymi zmianami, które mogą nas drogo kosztować. Istotną kwestią jest tzw. spread, czyli różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty. Dlatego warto ustalić z leasingodawcą, w oparciu o kursy jakiego banku będzie rozliczana nasza umowa i zapoznać się z nią.

Rada nr 4: zapoznanie się z ofertą usług dodatkowych

Należy zwrócić uwagę na usługi dodatkowe i bonusy, które leasingobiorca może otrzymać
w pakiecie z wyleasingowaną maszyną lub samochodem, np. niższe koszty importu ze względu na dobre relacje firmy leasingowej z dostawcami, polisa komunikacyjna, rejestracja auta, serwisowanie, usługi assistance czy karty paliwowe. Niektóre instytucje oferują także programy umożliwiające spłatę rat leasingu i pożyczki w przypadku utraty życia lub zdrowia czy Ochronę Prawną, ubezpieczenie zapewniające pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowań oraz zwrot związanych z tym kosztów.

Rada nr 5: złożenie wymaganych dokumentów

Wymogiem koniecznym przy podpisywaniu umowy leasingowej są dokumenty rejestrowe związane
z prowadzoną działalnością, a więc zaświadczenie o REGON, zaświadczenie o nadaniu NIP, KRS, umowa spółki cywilnej (tylko w przypadku spółek prawa handlowego). W przypadku coraz bardziej popularnych procedur uproszczonych do wniosku leasingu nie są wymagane dokumenty finansowe,  wystarcza jedynie oświadczenie klienta o uzyskiwanym przychodzie oraz dochodzie.

- Tylko podpisanie umowy z rzetelną i uczciwą firmą finansującą gwarantuje komfort używania wybranego środka trwałego oraz bieżącą współpracę z leasingodawcą na wysokim poziomie – podsumowuje Tomasz Sęba, dyrektor sprzedaży BZ WBK Finanse & Leasing.
×