Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowa polityka rybołówstwa

Autor: farmer.pl, Agnieszka Królak

Dodano: 14-06-2012 11:07

Wprowadzenie zakazu odrzutów, czy wdrożenie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, to tylko niektóre ustalenia trwającego ponad 18 godzin posiedzenia Rady Ministrów ds. Rybołówstwa.

O reformie wspólnej polityki rybołowstwa dyskutowały w Luksemburgu delegacje ze wszystkich państ członkowskich. Mette Gjerskov, duńska minister ds. żywności, rolnictwa i rybołówstwa, oceniła wynik negocjacji jako krok w kierunku nowej, zrównoważonej polityki rybołówstwa.

Do tego dążyła duńska prezydencja. To był trudny kompromis, niektóre państwa być może są zawiedzione, że zmiany nie poszły dalej, inne, z kolei, że poszły zbyt daleko, jednak zrobiliśmy to co mogliśmy zrobić. To krok w kierunku tego, co nazywamy zrównoważonym rybołówstwem  – powiedziała Gjerskov podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia.

Jednym z postanowień Rady jest planowane osiągnięcie tzw. maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY – maximum sustainable yield), co oznacza prowadzenie połowów na maksymalnie wysokim poziomie, gwarantującym odpowiednie warunki prowadzenia działalności gospodarczej rybakom, przy zachowaniu samoodnawialności zasobów – od 2015 roku, tam gdzie jest to możliwe, a najpóźniej od 2020 roku w całej UE.

Od 2014 roku stopniowo wprowadzany będzie tzw. zakaz odrzutów, który powoduje, że niepożądane połowy wiążą się z pewnymi kosztami i w ten sposób stymuluje rozwój technik i metod, dzięki którym poławia się mniej niepożądanych organizmów.

Delegacje zgodziły się również na regionalizację , odejście od mikrozarządzania na poziomie unijnym oraz zagwarantowanie, że przepisy są dostosowane do specyfiki każdego łowiska oraz obszaru morskiego (regionu).

Rada osiągnęła również porozumienie co do wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Kluczowe postanowienia w tej kwestii to zakończenie mechanizmów interwencji w odniesieniu do produktów rybołówstwa, większa rola organizacji producentów jak również zapewnienie lepszej informacji konsumentom, np. za pomocą etykiety zrównoważonej produkcji UE.

Na posiedzeniu zatwierdzono także raport dotyczący postępu negocjacji w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Osiągnięty kompromis będzie teraz negocjowany z Parlamentem Europejskim.

×