Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Studia ze stypendium UE

Autor:

Dodano:

Dwa projekty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2. Projekty dotyczą tzw. kierunków zamawianych.

W związku z powyższym w roku akademickim 2012/2013 uczelnia prowadzi nabór na następujące kierunki zamawiane:

.        Biotechnologia

.        Inżynieria środowiska

.        Ochrona środowiska

.        Inżynieria i Gospodarka Wodna

.        Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Stypendia otrzyma 49 proc. najlepszych studentów kierunków Inżynieria Środowiska, Biotechnologia, Inżynieria i Gospodarka Wodna, co stanowi  181 studentów, którzy   otrzymają  stypendia w I sem., a także 49 proc. studentów kierunków Ochrona Środowiska  i Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, co stanowi 121 studentów, którzy otrzymają stypendia w I sem.

Wysokość stypendium to odpowiednio:  1000, 900, 800 zł.

Do tej pory Uniwersytet Rolniczy w ramach pilotażowego programu kształcenia na zamawianych kierunkach matematycznych i przyrodniczych na lata 2008-2011 przydzielił łącznie 69 stypendiów o łącznej wartości ponad  600 000 zł.

Co semestr stypendia o wartości 1000 zł otrzymywały 23 osoby - 15 osób z kierunku Inżynieria Środowiska i 8 z kierunku Biotechnologia.

×