Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ukraina pojedzie na biopaliwach

Autor: farmer.pl

Dodano: 21-06-2012 15:00

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę zakładającą stopniowe zwiększenie produkcji i wykorzystania biopaliw na Ukrainie – informuje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie.

Dokument ten zakłada, że począwszy od 2013 r. zalecana zawartość bioetanolu w produkowanych lub sprzedawanych na terenie Ukrainy paliwach samochodowych powinna być nie niższa niż 5 proc. Natomiast od 2014 r. wprowadzony ma być obowiązkowy udział bioetanolu w paliwach. W latach 2014-2015 udział ten ma wynosić nie mniej niż 5 proc., a od 2016 r. - co najmniej 7proc.

Ustawa głosi również, że paliwa zawierające bioetanol lub inne biokomponenty, mogą być produkowane wyłącznie przez zakłady, których wykaz zatwierdzi Gabinet Ministrów Ukrainy.

W ocenie inicjatorów uchwalenia ustawy, jej wdrożenie w życie przyczyni się do zwiększenia poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych zakładów spirytusowych na Ukrainie, a także do obniżenia kosztów produkcji paliw - co przyczyni się do zwiększenia poziomu produkcji paliw na Ukrainie, zmniejszenia importu oraz ograniczenia emisji szkodliwych spalin do atmosfery.

Według ocen Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, aktualny potencjał produkcji biopaliw na Ukrainie może sięgać 5 mln ton rocznie - co pozwoli ograniczyć import paliw o około 30 proc.

×