Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Stonka kukurydziana na Podkarpaciu

Autor:

Dodano:

Na obszarze województwa podkarpackiego, w okolicach Przeworska 11 lipca rozpoczęły się pierwsze, nieliczne wyloty chrząszczy stonki kukurydzianej z poczwarek – informuje portal farmer.pl dr Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin PIB.

Stonka kukurydziana występuje w Polsce od 2005 roku. Na początku zasiedlała jedynie województwo podkarpackie, jednak z czasem jej powiększała swój zasięg występowania.

Z gospodarczego punktu widzenia najgroźniejszym dla kukurydzy stadium rozwojowym stonki kukurydzianej są larwy, które przebywając w glebie uszkadzają zarówno korzenie właściwe, korzenie podporowe, jak i nasadę łodygi. W efekcie ich żerowania następują zakłócenia w procesie pobierania wody i składników odżywczych oraz ich transporcie do tkanek.

- Warunki pogodowe są sprzyjające dla rozwoju tego gatunku. W najbliższych dniach można spodziewać się coraz powszechniejszego występowania chrząszczy na plantacjach kukurydzy na terenie innych województw - dodaje dr Bereś.

Do zwalczania chrząszczy w okresie ich masowego występowania zarejestrowane są dwa preparaty: Proteus 110 OD oraz Steward 30 WG.

Proteus 110 OD zawiera dwie substancje czynne: tiachlopryd i deltametrynę. Do zwalczania stonki zaleca się dawkę środka w wysokości 0,75 l/ha. Należy go stosować jeden raz w sezonie. W przypadku dwóch zabiegów należy aplikować przemiennie z innymi zarejestrowanymi środkami ochrony roślin.

Steward 30 WG zawiera indoksakarb. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania wynosi 0,125 - 0,15 kg/ha. Zalecany jest też dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1 proc. (100 ml na 100 l). Preparat stosuje się od fazy kwitnienia (początek pylenia) (BBCH 63) do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 83).

×