Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pszczelarz wciąż czeka na informacje od ministra rolnictwa

Autor:

Dodano:

Pszczelarz Tadeusz Kasztelan dotychczas nie otrzymał informacji, o które występował do ministra Sawickiego, dotyczących udostępnienia dokumentacji dopuszczenia środków ochrony roślin.

W kwietniu WSA orzekł, że są to informacje publiczne i powinny być pszczelarzowi udostępnione.

Żądam w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania udostępnienia pełnej dokumentacji postępowania administracyjnego dopuszczającego do obrotu środki ochrony roślin wymienione we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.01.2011 r. tj. Proteus 110OD, Janus 180FS, Gaucho 600FS i Envidor 240SC (ostatnia pozycja dotyczy zezwolenia R-63/2010 z dnia 07.07.2010 r.).

Nie wywiązanie się z obowiązku udostępnienia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie wystąpieniem na drogę sądową ze skargą na niewykonanie wyroku z dnia 29.09.2011 r. – Sygn. akt II SA/Wa 812/11.

Jednocześnie wzywam Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przestrzegania porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i do wykonywania wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – 7 lipca pismo tej treści skierował do ministra Marka Sawickiego pszczelarz Tadeusz Kasztelan. To rezultat wyroku wydanego w kwietniu br. przez WSA w Warszawie

Zdaniem Kasztelana, minister nie chce przedstawić dokumentacji, bo jej po prostu nie ma. 

Swoje pismo adresowane do Sawickiego pszczelarz skierował też do wiadomości prezydenta, premiera i marszałków obu izb.

×