Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zabieramy warchlaki Niemcom

Autor: farmer.pl/ Iwona Dyba

Dodano: 19-07-2012 13:01

W Niemczech pogłowie świń wzrosło o 4 proc w ujęciu rocznym. Zmniejszyła się liczba importowanych warchlaków, do czego przyczyniła się duża konkurencja ze strony Polski.

Najnowsze dane Niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują 1 proc. spadek liczby pogłowia loch ogółem, w porównaniu do stanu z końca maja 2011 r.

Niemiecki spadek pogłowia loch wyniósł 30 tys. sztuk. Ich stado na koniec maja liczyło 2 164 tys. sztuk.

Jednak w ocenie pogłowia świń ogółem, Niemcy zanotowali 4 proc. przyrost. Na koniec maja w Niemczech pogłowie świń wynosiło 27 709 tys. szt. świń. Liczba prosiąt w porównaniu do stanu z 2011 r. była wyższa, aż o 5 proc., a ilość tuczników powyżej masy ciała 50 kg zwiększyła się o 6 proc, czyli ponad 600 tys. szt.

Wyjątek od ogólnego trendu wzrostowego w kategorii młodych świń poniżej 50 kg masy ciała stanowiły warchlaki. Ich pogłowie rok do roku zmniejszyło się o 1 proc.  Niemiecki urząd statystyczny tłumaczy ten fakt, znacznym spadkiem importu zagranicznych warchlaków, który zmniejszył się, aż o 14 proc. w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2012 r.

Niemcy podkreślają, że do zmniejszenia importu warchlaków z zagranicy przyczyniła się duża presja zwiększonego eksportu warchlaków z Danii i Holandii na wschód Europy,  w tym szczególnie do Polski.

Łączna liczba gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w Niemczech spadła o 5 proc., w maju 2012r.  ich liczba wynosiła 31 tys. Niemieccy analitycy oceniają, że w 5-procentowym spadku liczebności gospodarstw produkujących trzodę chlewną zawierają się mniejsze gospodarstwa. Na opuszczenie tego sektora produkcji zdecydowały się prawdopodobnie te gospodarstwa, które nie zdołałyby przystosować się do nowych wymagań dobrostanu utrzymania loch prośnych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

Z kolei liczba gospodarstw zajmujących się hodowlą świń w maju wynosiła 13 200, co oznacza 11 proc. spadek. Mimo tego wielkość produkcji w gospodarstwach zajmujących się hodowlą wzrosła. Pogłowie świń w stadach hodowlanych wzrosło z 17, 1 mln do 19, 5 mln świń.
×