Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Potrzebna ustawa o OZE

Autor:

Dodano:

Jak rozwijać energetykę? Spodziewanej ustawy o odnawialnych źródłach energii nie ma, ale jak zapewnia wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz – będzie do końca roku.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski podczas obrad Sejmu nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne stwierdził, że tak jak bezpieczeństwo żywnościowe jest elementem strategicznym dla państwa, tak samo zaopatrzenie na najbliższe lata w energię jest również kwestią strategiczną dla państwa.

- Chcę zadać w tym kontekście pytanie: Jaki jest los ustawy o odnawialnych źródłach energii? – pytał Ardanowski. - Ona również wiąże się ściśle z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Złożyłem stosowną interpelację. Przypomnę, że od kilku miesięcy były zapewnienia ze strony Ministerstwa Gospodarki, potwierdzane również na posiedzeniach komisji rolnictwa, że już w maju ukaże się propozycja rządu dotycząca ustawy o odnawialnych źródłach energii. Niestety, zaczyna się przerwa wakacyjna, a projektu żadnego nie ma. Czy toczą się jakieś zakulisowe działania dotyczące tworzenia kolejnych synekur, na przykład związanych z budową elektrowni atomowej, czy też chcemy iść w kierunku rozwoju energetyki rozproszonej, energetyki, której wzory możemy znaleźć w wielu krajach europejskich, między innymi w Niemczech, gdzie jest 2800 tys. producentów prądu, którzy w sposób bezproblemowy, prosty, mogą wprowadzać do sieci swój nadmiar prądu z małych, niewielkich instalacji. To sprawiłoby, że nie byłoby potrzeby budowy wielkich, bardzo kosztownych sieci przesyłowych. Cała Polska może być jedną wielką elektrownią, wszyscy, którzy dysponują nieruchomościami, w szczególności dachami z systemami fotowoltaicznymi, mogliby być również dostarczycielami prądu. Sprawiłoby to, że bylibyśmy uniezależnieni albo bardzo mocno zostałoby ograniczone nasze uzależnienie od dostaw energii od wielkich dostawców, a jednocześnie rola rozwojowa tych rozproszonych źródeł energii dla gospodarki byłaby niesamowita – miejsca pracy, materiały budowlane, inwestycje, które sprawiłyby, że obywatele poczuliby się odpowiedzialni również za ten strategiczny obszar, jakim jest zapewnienie energii dla rozwoju kraju.

Podobną opinię wygłosił poseł Zbigniew Kuźmiuk. Uznał, że brak uregulowania prawnego dotyczącego energetyki odnawialnej prowadzi do nadużyć: - Panie ministrze, chciałbym zapytać, kiedy rząd przedstawi projekt ustawy w tej sprawie, bo to, co dzieje się w Polsce w sprawie energetyki odnawialnej, to jedna wielka wolna amerykanka. Powiem kilka zdań o farmach wiatrowych. Otóż łamane jest wszelkie prawo, wszelkie standardy. Samorządowcy są przekupywani pieniędzmi na studia zagospodarowania przestrzennego, aby tego rodzaju obiekty znajdowały się w tych planach. Na tej podstawie wydawane są pozwolenia na budowę, które łamią nie tylko ład gospodarczy, lecz także ład społeczny w Polsce. Powoduje to także korumpowanie rolników przez firmy, które na siłę forsują tego rodzaju przedsięwzięcia. Rząd uznaje, że to nie jest jego sprawa, że mamy Prawo budowlane i ono doskonale reguluje to, co dzieje się w tej sprawie. Otóż, panie ministrze, informuję pana – mam nadzieję, że pan o tym wie – że w Polsce jest łamane prawo, a firmy, które forsują tego rodzaju przedsięwzięcia, rzeczywiście łamią już obowiązujące w Polsce prawo.

Z kolei poseł Maciej Małecki zasugerował, że OZE pada ofiarą walki korporacji: - Dlaczego w zadeklarowanym do końca 2010 r. terminie nie udało się parlamentowi przedstawić do uchwalenia ustawy o energii odnawialnej? Walka buldogów korporacyjnych pod dywanem, partykularne interesy władzy? Dlaczego motywacja w jednym projekcie była taka mała, a w drugim, dotyczącym energii atomowej, jest taka duża? Dlaczego rząd podejmuje decyzję, że Polska będzie produkować w przyszłości drogą energię?

Według posła Piotra Polaka, brak norm dotyczących OZE szczególnie dotyka mieszkańców wsi.

- Niemniej – zwracam się do pana posła sprawozdawcy i do pana ministra – tysiące Polaków, szczególnie mieszkańców polskiej wsi, za bardziej istotne, za ważniejsze uważają inne problemy, które ich dotyczą, związane z energią odnawialną – mówił Polak. - Mam tutaj, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, na myśli budowę elektrowni wiatrowych, zwłaszcza na terenach wiejskich, i problemy, które dotykają tysiące Polaków, związane z bezpośrednim sąsiedztwem elektrowni wiatrowych, mieszkaniem i życiem czy pracą nawet w ich sąsiedztwie. Bałagan, jaki występuje w polskim prawie w tym segmencie, z ujednoliceniem przepisów, które by dotyczyły powstawania, budowy i lokalizacji elektrowni wiatrowych, jest ogromny i do tej pory to problem nierozwiązany. Chciałbym zapytać pana ministra, kiedy Polacy się doczekają unormowań, pewnych i jednoznacznych przepisów związanych z lokalizacją i budową elektrowni wiatrowych. I chciałbym uzyskać odpowiedź na jedno konkretne pytanie od pana ministra. Czy elektrownie wiatrowe są inwestycjami celu publicznego?

Poseł Cezary Olejniczak podkreślał, że problem OZE to nie tylko energetyka odnawialna, ale też biomasa i biogaz:

- Jaki jest stan prawny przygotowań do wprowadzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii? Bo w Polsce odnawialnych źródeł energii jest dużo i, jak mój przedmówca wcześniej mówił, budzą one również kontrowersje, szczególnie energia wiatrowa, budowanie tzw. farm wiatrowych na terenach wiejskich. Ale jest nie tylko energia z wiatru, jest również biomasa, biogaz, które na terenach wiejskich można wykorzystywać do produkcji energii cieplnej, jak również, po zainstalowaniu pewnych urządzeń, energii elektrycznej. Chciałbym zapytać: Kiedy doczekamy się, że rząd, dokładnie Ministerstwo Gospodarki, przedstawi tę ustawę? Pan minister Pawlak od 5 lat, jeżdżąc po terenach wiejskich, mówi o energii odnawialnej, o energii zielonej, która jest w naszym kraju w dużych ilościach, tylko że jest kwestia odpowiednich aktów prawnych, żeby ją uruchomić i żeby przedsiębiorcy, o czym wcześniej już mówiłem, mogli ją dla naszych obywateli produkować.

Odpowiadając na pytania posłów wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz stwierdził, że uregulowania dotyczące OZE zostaną uchwalone do końca roku, z ustawy Prawo energetyczne powstaną trzy ustawy: ustawa o odnawialnych źródłach energii, Prawo gazowe i Prawo energetyczne. Prace nad nimi trwają: - Jestem przekonany, że zobowiązania, które przyjął pan premier Pawlak, iż do końca roku ten trójpak zostanie uchwalony, zostaną spełnione. Oczywiście będziemy liczyć na to, że dyskusja w parlamencie, która będzie jeszcze bardziej burzliwa, nie przeciągnie w nadmiarze tych prac. Dzisiaj jesteśmy w trakcie opiniowania tego projektu jako rząd, ale w imieniu premiera Pawlaka mogę powiedzieć, że wspiera on te propozycje. Tak że złośliwości kierowane do premiera Pawlaka były po prostu nieuczciwe i niewłaściwe. Rozumiem, że takie jest prawo opozycji. Chcemy, żeby trójpak, te trzy ustawy były bardzo dobrze zrobione, żeby służyły przede wszystkim potrzebom obywateli i temu, żeby gospodarka dobrze się rozwijała, cena energii była jak najniższa, bo to jest nasz obowiązek. Jednocześnie mogliśmy zrealizować pakiety klimatyczno-energetyczne. Stąd im większa precyzja przy pracy nad tym trójpakiem, tym lepiej.

Zdaniem Tomczykiewicza, nie da się uchwalić ustawy o OZE bez pozostałych ustaw, to musi być w pakiecie – stwierdził. Inwestycje OZE nie są inwestycjami celu publicznego i takiego statusu nie uzyskają,  bo wtedy bardzo szybko omijalibyśmy prawo, a uważam, że prawo właściciela gruntu, prawo gminy, która uchwala prawo lokalne, jest bardzo ważne i nie można go z tego tytułu łamać. Jeżeli pan poseł Kuźmiuk zna przypadki łamania prawa: prawa miejscowego czy prawa środowiskowego, które reguluje kwestie dotyczące stawiania siłowni wiatrowych, lub innego, to powinien natychmiast zgłosić to do właściwych organów, powiadomić o takich przypadkach – powiedział wiceminister.

 

×