Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Do 31 lipca uprawiający tytoń powinni zawrzeć umowę z jego przetwórcą

Autor:

Dodano:

Tylko do końca lipca rolnicy starający się o dopłaty do uprawy tytoniu, mogą zawierać umowy na sprzedaż tytoniu z zarejestrowanym przetwórcą surowca tytoniowego - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykaz zarejestrowanych przetwórców można znaleźć na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego oraz ARiMR.

Jak zaznacza Departament Komunikacji Społecznej ARiMR, do 31 sierpnia 2012 r. rolnik powinien dostarczyć do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego złożył wniosek o przyznanie płatności do tytoniu, oryginał lub kopię umowy zawartej z tzw. pierwszym przetwórcą oraz oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji.

Przykładowy wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Jeden rolnik może dołączyć do wniosku kilka umów na jedną grupę odmian tytoniu lub kilka umów na różne grupy odmian tytoniu.

ARiMR przypomina także, że dopłata do surowca tytoniowego przysługuje również w przypadku, gdy umowa na uprawę tytoniu lub umowa kontraktacji została zawarta z małżonkiem rolnika składającego wniosek o tę płatność.

×