Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zwrot płatności bez prezesa ARiMR

Autor:

Dodano:

O zwrocie nienależnych dopłat zadecyduje kierownik biura powiatowego ARiMR, a nie jak dotąd – prezes agencji.

Od 1 sierpnia weszła w życie ta część nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmianę w kompetencjach prezesa ARiMR – przypomina „Rzeczpospolita”.

Teraz już nie prezes ARiMR, ale kierownik biura powiatowego ma kompetencje do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach ustalenia  kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności.

Celem nowelizacji jest przyspieszenie i usprawnienie procesu zwrotu płatności. Sprawy takie ujawniane są bowiem w powiatowych oddziałach i tam będą rozpatrywane, bez konieczności kopiowania i przesyłania akt sprawy.

×