Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zebrane ziarno wymaga dosuszenia

Autor:

Dodano:

Jak informuje Krajowa Federacja Producentów Zbóż na tym etapie żniw producenci zbóż skarżą się głównie na wysoką wilgotność zbieranego ziarna i odbicia. Sytuacja co do stopnia zaawansowania żniw w kraju wygląda różnie w zależności od regionu.

Według danych KFPZ w województwie lubelskim zebrano 40 proc. ziarna z pól. Zebrane ziarno jest drobniejsze niż w latach ubiegłych, ma słabą gęstość. Ziarno jęczmienia browarnego jest niewyrównane.

Średnie plony dla jęczmienia to 6 t/ha, a pszenicy 7 t/ha. Tam gdzie wystąpiły wymarznięcia plony zbóż będą niższe o kilkanaście procent. Ponad połowa zebranego ziarna wymaga dosuszenia. Dodatkowo burze opóźniały zbiory zbóż.

W województwie wielkopolskim zebrano 35 proc. zbóż z pola. Po wiosennych wymarznięciach większość plantacji obsiana jest zbożami jarymi. Jakość zebranego ziarna jest dobra, aczkolwiek ziarno również w tym przypadku wymaga dosuszania. Występuje dużo zielonych nasion. W przypadku przenżyta na części upraw zaobserowano porost, a w przypadku jęczmiania jarego wylegnięcia.

Średni plon dla pszenicy ozimej 5-7 t/ha, a dla jęczmiania jarego (zebrany) i pszenżyta 6-7 t/ha (obecnie zbierany), pszenica jara w całości pozostaje jeszcze na polach.

Na pszenicy jarej widoczne są odbicia na calości kłosów.

Zaawansowanie zbiorów w województwie dolnośląskim jest na poziomie 40 proc. Zbiory jęczmienia jarego mają wysoką wilgotność ziarna, a średnie plony to 5 t/ha. W przypadku jęczmienia ozimego plony szacuje się na poziomie 4t/ha. Ziarno jest słabo wypełnione i podkurczone.

W województwie zachodniopomorskim żniwa dopiero się rozpoczęły i pierwsze kombajny wyjechały na pola. Jak informuje KFPD na polach jest mokro i wejście ze sprzętem jest utrudnione ze względu na częste deszcze. Zaobserwowano wysoką wilgotność zbieranego ziarna oraz lekki porost w zbieranych plonach pszenżyta.

W województwie śląskim z pól zebrano 50 proc. ziarna. Plony jęczmienia oszacowano na 5,5-6 ton. Zaobserwowano wylegnięcia spowodowane gradobiciami.

70 proc. zbóż zebrano w województwie opolskim. Ziarno jest wilgotne, pszenica rzadka, przetrzepiona przez mrozy w okresie zimowo-wiosennym. Średnie plony pszenicy są na poziomie 5-6 t/ha, a jęczmienia jarego 5,5 t/ha.

W województwie pomorskim zakończyły się żniwa rzepaku. Ziarno z pól zbierały dotychczas głównie małe gospodarstwa i na słabych plantacjach. W uprawach zbóż jarych widoczne są odbicia, spowodowane przez okresową suszę, a następnie deszcze. Żniwa opóźniają wtórne rozkrzewienia i wilgotne ziarno. Odbicia występują głównie na słabych glebach. Pszenica jara jeszcze jest niedojrzała.

20 proc. ziarna z pól zebrano w województwie podlaskim. Średni plon pszenicy to 5 t/ha.

Najbardziej zaawansowane w zbiorach zbóż jest województwo podkarpackie. Zebrano już 80 proc. ziarna z pól - informuje KFPZ.

×