Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

6 opolskich gmin dostanie pieniądze na targowiska

Autor:

Dodano:

6 gmin dostanie pieniądze na budowę lub przebudowę targowisk. Zarząd woj. opolskiego zatwierdził wnioski na łączną kwotę 4,7 mln zł w ramach programu "Mój rynek" - poinformował zespół prasowy urzędu marszałkowskiego. Kolejny nabór odbędzie się we wrześniu.

Targowiska w ramach programu "Mój rynek" Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostaną zbudowane lub wyremontowane w Głubczycach, Kolonowskiem, Prudniku, Ujeździe, Paczkowie i Głogówku - zadecydował zarząd województwa. W sumie złożonych zostało 9 wniosków. - Trzy nie spełniły warunków formalnych lub zawierały błędy - wyjaśnił powody odrzucenia pozostałych wniosków członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka.

Łącznie województwo opolskie do rozdysponowania w ramach programu "Mój rynek" miało ok. 6,6 mln zł. Jak wyjaśniła Violetta Ruszczewska z zespołu prasowego urzędu marszałkowskiego o pozostałe po pierwszym naborze prawie 2 mln zł gminy będą się mogły ubiegać już na początku września. - Zarząd województwa postanowił ogłosić jeszcze jeden nabór. Ma to być szansa między innymi dla tych gmin, których wnioski z różnych powodów nie zakwalifikowały się do realizacji w pierwszym naborze - zaznaczyła Ruszczewska.

O dofinansowanie w ramach programu "Mój rynek" mogły się starać gminy lub związki międzygminne do 50 tys. mieszkańców. Samorządy mogły wnioskować maksymalnie o 1 mln zł wsparcia, a kwota dofinansowania nie mogła być większa niż 75 proc. wartości całkowitej projektu.

Zgodnie z wymogami ministerstwa rolnictwa targowisko dofinansowane w ramach programu "Mój rynek" powinno być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Musi być też wyposażone w odpływ wody deszczowej, mieć zadaszone pawilony na co najmniej połowie powierzchni handlowej, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarno-higieniczne i połowę powierzchni przeznaczonej na sprzedaż produktów rolnych.

- Idea jest taka, by dzięki targowiskom skrócić łańcuch pomiędzy producentami żywności, czyli rolnikami, a konsumentami. Mamy też nadzieję, że targowiska bez łańcucha pośredników przyczynią się do obniżenia ceny - powiedział Konopka.

Program "Mój rynek" jest dofinansowywany w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.

Według danych GUS, na koniec roku 2010 w województwie opolskim istniały 53 stałe targowiska i 415 sezonowych. W całej Polsce było 2235 targowisk stałych i ponad 6,9 tys. sezonowych.

×