Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Maliszewski odpowie za podrobienie wniosku i podpisu żony

Autor:

Dodano:

W ciągu kilku najbliższych dni Prokuratura Okręgowa w Radomiu podejmie decyzję w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej posła PSL Mirosława Maliszewskiego.

A jednak. W radomskim oddziale ARiMR doszło do przestępstwa.

Przypomnijmy – poseł Mirosław Maliszewski miał złożyć antydatowany wniosek o dopłaty, podpisany za żonę.

Poseł Maliszewski zaprzeczał. Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Zebrany dotychczas materiał dowodowy w sposób dostateczny uzasadnia podejrzenie, iż Mirosław M. mógł dopuścić się podrobienia wniosku swojej żony Anny M. oraz nakłonienia osoby przyjmujące przedmiotowy wniosek w Biurze ARiMR do poświadczenia nieprawdy odnośnie faktycznej daty złożenia wniosku – napisał w odpowiedzi na nasze pytanie zastępca prokuratora okręgowego Piotr Figas. Śledztwo toczy się od 28 listopada 2011 roku, nadzorem objęła je Prokuratura Okręgowa. Konsekwencje karne jak na razie ponoszą pracownicy ARiMR: Marka J. – pełniącego funkcję kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi oraz Daniela B. zatrudnionego na stanowisku głównego specjalisty w w/w Biurze postawiono w stan podejrzenia. Pierwszemu z nich zarzucono popełnienie przestępstwa przewidzianego w art.231§1 kk w zw. z art.297§1 kk w zw. z art.11§2 kk i inne. Drugiemu popełnienie występku   z art.18§3 kk w zw. z art.297§1 kk w zw. z art.11§2 kk.

Ponieważ posła chroni immunitet, nie został pociągnięty do odpowiedzialności – ale to  lada dzień ma się zmienić. W terminie do 10 sierpnia 2012r. zostanie podjęta decyzja  w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mirosława M. – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – zapowiada prokuratura.

×