Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Trudno ocenić mrozoodporność rzepaku

Autor:

Dodano:

Wpływ COBORU na poziom mrozoodporności odmian wpisywanych do krajowego rejestru jest bardzo ograniczony. Jest to bowiem zależne od podaży odmian o takich właściwościach przez krajowe i zagraniczne ośrodki hodowlane – tłumaczy się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Zdaniem naukowców z COBORU trudna jest ocena mrozoodporności odmian rzepaku, bo testy w warunkach prowokacyjnych nie dają spodziewanych rezultatów, dlatego nie są obecnie prowadzone przez Centralny Ośrodek.

- Wiedza o tej cesze czerpana jest więc wyłącznie z podstawowych doświadczeń polowych (dla oceny plonu i innych cech rolniczo-użytkowych), ale w ostatnich latach praktycznie nie występowało wymarzanie odmian. Wyjątkiem są dwa ostatnie sezony wegetacyjne, przy czym dla oceny mrozoodporności odmian przydatny był w zasadzie tylko sezon 2011/2012. Z tego względu podano wyłącznie wyniki martwych roślin dla odmian badanych w doświadczeniach PDOiR w obecnym sezonie wegetacyjnym - informuje COBORU.

Poniżej przedstawiamy najnowsze zestawienie COBORU dotyczące rzepaku ozimego: plon nasion i zimotrwałość.

×