Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wzrost importu jaj do UE z krajów trzecich

Autor:

Dodano:

W pierwszych pięciu miesiącach br. odnotowano znaczny wzrost importu jaj do UE, spadł natomiast eksport. Na taką sytuację wpłynęły przede wszystkim nowe przepisy z zakresu dobrostanu kur niosek, obowiązujące od stycznia br. - nie wszystkie kraje zdążyły się do nich dostosować.

Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od stycznia do maja br. unijny import jaj i przetworów jajecznych z krajów trzecich był nadal wysoki. Zakupy jaj spożywczych zwiększyły się w skali roku dwuipółkrotnie, ponad dwukrotnie wyższy był również przywóz przetworów jajecznych - podaje FAMMU/FAPA.

Największym dostawcą przetworów jajecznych do UE były w omawianym okresie br. Stany Zjednoczone, skąd sprowadzono ok. 7 tys. ton tych produktów, dwuipółkrotnie więcej niż przed rokiem. Znaczne ilości przetworów zaimportowano również z Argentyny (ok. 6 tys. ton), dwukrotnie więcej niż rok temu. Głównym dostawcą jaj spożywczych do UE była Albania (ok. 700 ton, ponadtrzykrotny wzrost przywozu). W pierwszych pięciu miesiącach tego roku najwięcej jaj i przetworów z krajów trzecich zakupiły Dania (4 tys. ton, +93 poc.), Austria (3 tys. ton, +76 proc.),
Niemcy (2,6 tys. ton, +266 proc.), Włochy (1,9 ton, +590 proc.) i Szwecja (1,8 tys. ton, +12 proc.) - informuje FAMMU/FAPA na podstawie analizy danych KE.

Wywóz jaj i przetworów poza ugrupowanie obniżył się w omawianym okresie o 17,4 proc. do 73,4 tys. ton. O jedną trzecią zmalał eksport jaj spożywczych. Największym rynkiem zbytu była tradycyjnie Japonia (25 tys. ton, -7 proc.), dokąd trafiła jedna trzecia produktów unijnego sektora jaj, głównie suszonych przetworów jajecznych. Drugim odbiorcą była Szwajcaria, gdzie wysyłano jaja spożywcze, lecz ich wywóz zmniejszył się w ciągu roku o 4 proc. do 18 tys. ton. Wzrósł wywóz jaj i przetworów do Rosji (+15 proc. do 2,1 tys. ton) i Norwegii (+28 proc. do 450 ton). Głównymi dostawcami jaj i przetworów na rynki krajów trzecich były tradycyjnie Holandia (28,8 tys. ton, -25 proc.), Włochy (15,5 tys. ton, -0,5 proc.), Niemcy (8,7 tys. ton, -5 proc.), Francja (8 tys. ton, -24 proc.), Belgia (3,9 tys. ton, 2 proc.) i Polska (3,5 tys. ton, -28 proc.).

Pomimo znacznego wzrostu przywozu i spadku wywozu UE jest nadal eksporterem netto jaj i przetworów. Dodatnie saldo w handlu tymi produktami z krajami trzecimi obniżyło się jednak wobec tego samego okresu 2011 r. o jedną trzecią do ok. 56 tys. ton. Wzrost importu został spowodowany wprowadzeniem od początku roku nowych przepisów z zakresu dobrostanu kur niosek. Handel jajami z klatek tradycyjnych jest w UE od 1 stycznia br. zabroniony, mogły one trafiać wyłącznie do przetwórstwa w kraju pochodzenia, bez prawa do eksportu. Ponad połowa państw członkowskich UE nie zdołała wymienić wszystkich klatek w wyznaczonym terminie, a ograniczenia w handlu wspólnotowym spowodowały lukę podażową i
konieczność zwiększenia importu spoza ugrupowania - donosi FAMMU/FAPA.

×