Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odrzucone zastrzeżenia producentów energii z wiatru do ustawy o OZE

Autor: farmer.pl/ PAP

Dodano: 31-08-2012 09:07

Ministerstwo Gospodarki nie zgadza się z zarzutami Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Stowarzyszenie twierdzi, że proponowane zapisy są sprzeczne z prawem polskim i europejskim.

Jak poinformowało ministerstwo, zarzuty PSEW dotyczące zapisów w projekcie ustawy o OZE nie są zasadne. Świadczy o tym m.in. fakt, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie dopatrzył się w projekcie przepisów sprzecznych z prawem o ochronie konkurencji i konsumentów.

Stowarzyszenie ogłosiło, że w najnowszej wersji projektu powstającej w MG ustawy znalazł się przepis, który zmusi wytwórców "zielonej energii" do sprzedaży jej po cenie niższej niż rynkowa. Według PSEW, mimo że utrzymany zostaje obowiązek zakupu energii z OZE przez sprzedawcę z urzędu, ale zmieniony zostaje sposób określania ceny urzędowej - będzie nią średnia cena rynkowa z 2011 r., czyli ok. 198 zł za MWh, waloryzowana o wskaźnik inflacji.

Resort podkreślił, że jest to uwzględnienie wcześniejszych postulatów PSEW, aby utrzymać gwarancję zakupu energii elektrycznej po stałej cenie.

Powołując się na opinie kancelarii prawnych, Stowarzyszenie twierdzi, że z dalszych nowych przepisów wynika, iż producent energii z OZE, jeśli jej nie sprzeda po cenie urzędowej, ale wyższej, traci prawo do tzw. zielonego certyfikatu. Jest to instrument wsparcia finansowego dla produkcji energii z OZE, który np. można sprzedać na wolnym rynku. Według opinii producenci energii z OZE mają zatem do wyboru: albo sprzedawać ją poniżej ceny rynkowej, ale z certyfikatem, albo po wyższej cenie rynkowej, tracąc do niego prawo, co oznacza dla nich poważne zmniejszenie dochodów.

Według ministerstwa regulacja likwiduje "patologię polegająca na tym, że w przypadku niedoboru energii elektrycznej na rynku wytwórcy tej energii z OZE oferowali ją na giełdzie po znacząco wyżej cenie". Według resortu regulacja likwiduje ryzyko fluktuacji ceny energii elektrycznej dla wytwórców z OZE, tak aby mieli w każdym czasie zagwarantowaną stałą cenę, nie niższą niż średnia cena na rynku konkurencyjnym roku poprzedniego. MG podkreśla jednak, że za energię sprzedaną po cenie wyższej niż ustawowo zagwarantowana certyfikaty nie powinny przysługiwać.

Jak stwierdził resort, wytwórcy energii elektrycznej z OZE potrzebują wsparcia w takiej wysokości, by pokryte zostały koszty związane z obsługą długu, kosztami stałymi - operacyjnymi, a także by następował zwrot poniesionych nakładów własnych inwestora. - Jednocześnie Ministerstwo Gospodarki nie chce dopuścić do sytuacji, w której umożliwione jest osiąganie nadmiernych przychodów przez inwestorów i nieuzasadnione obciążanie odbiorcy energii elektrycznej kosztem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii - poinformował resort.

PSEW twierdzi ponadto, że w projekcie jest niejasny przepis, który można zinterpretować w ten sposób, że producent straci zielony certyfikat, jeśli nie sprzeda energii swojemu sprzedawcy z urzędu, tylko na rynku. Zamówione przez Stowarzyszenie opinie stwierdzają, że może to być sprzeczne z prawem europejskim, które m.in. nakazuje promocję "zielonych" źródeł; a także z polskim prawem o ochronie konkurencji oraz Konstytucją RP.

Ministerstwo Gospodarki twierdzi natomiast, że nie chce dopuścić do sytuacji, w której umożliwione jest osiąganie nadmiernych przychodów przez inwestorów i nieuzasadnione obciążanie odbiorcy energii elektrycznej kosztem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. - Umożliwienie dowolności zawierania umów na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii spowoduje, iż przedsiębiorstwa energetyczne mogą zawyżać koszty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, a następnie włączać te koszty w taryfę - podkreślił resort.

Ministerstwo przypomniało też, że system wsparcia dla OZE stanowi pomoc publiczną i z tego względu przepisy podlegać będą notyfikacji Komisji Europejskiej i uzyskania jej zgody. - Wprowadzenie powyższych regulacji zapewni przestrzeganie reguły kumulacji, zgodnie z którą łączna wartość wsparcia z różnych źródeł nie może przekroczyć różnicy między kosztami wytworzenia energii a przychodami z jej sprzedaży - podkreślił resort.

×