Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE: Zbiory zbóż na poziomie 279 mln t

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska przedstawiła aktualne prognozy zbiorów zbóż w Unii Europejskiej. Mimo suszy występującej w niektórych państwach członkowskich, KE szacuje zbiory zbóż na poziomie 279 milionów ton.

Jeszcze miesiąc temu KE prognozowała zbiory na poziomie 280 mln t, obecnie obniżyła prognozy o 1 mln t. Zbiory zbóż na tym poziomie w UE oznaczają 2 proc. spadek w stosunku do średniej z ostatnich 5 lat, ale jest to nadal o 25 milionów ton więcej niż w sezonie 2007/2008, który okazał się być szczególnie trudny – podaje KE.

Według KE zbiory pszenicy miękkiej będą kształtowały się poziomie 127 mln t, co jest porównywalne ze średnią z 5 lat.

W przypadku kukurydzy zbiory mają wynieść 60 mln t, co oznacza 2 proc. wzrost w porównaniu ze średnią 5-letnią.

Według aktualnego bilansu, UE jest eksporterem netto zbóż (około 10 mln t), a nie importerem netto jak w sezonie 2007/2008  (około 8 mln t).

Światowe prognozy produkcji zbóż, ze względu na suszę w Stanach Zjednoczonych  zostały obniżone w porównaniu z przewidywaniami sprzed miesiąca.

Ze względu na zmniejszające się zapasy światowe, ceny kukurydzy w sierpniu utrzymywały się blisko rekordowych poziomów.

Światowe zapasy zbóż zmniejszą się o 33 mln t do 338 mln t. Obecne zapasy oraz zużycie zbóż utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2011 roku.  Wzrosło jedynie o 1 proc., z 19 do 20 proc.

KE przewiduje, że wysoki poziom cen zbóż i duża ich zmienność nadal będą się utrzymywały.

×