Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zboża podrożały z wyjątkiem kukurydzy

Autor: farmer.pl/ PAP

Dodano: 03-09-2012 13:45

W dniach 20-26 sierpnia br. drożała pszenica, żyto, jęczmień, a taniała kukurydza - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

Na rynku krajowym, pomimo relatywnie dużej podaży zbóż podstawowych (zwłaszcza żyta i jęczmienia), ich ceny w skupie w przedostatnim tygodniu sierpnia br. wzrosły o około 1 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 20-26.08.2012 r. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 925 zł/t, tj. o 0,5 proc. wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 13 proc. droższe niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego w krajowym skupie wynosiła 692 zł/t i pomimo tygodniowego wzrostu, była o 12 proc. niższa w odniesieniu do notowań sprzed miesiąca i sprzed roku.

Za jęczmień paszowy przeciętnie w kraju płacono 814 zł/t. Cena ta była o 4 proc. niższa od notowanej miesiąc wcześniej, ale o 22 proc. wyższa niż przed rokiem.
Po znacznym wzroście w połowie sierpnia, przeciętna cena skupu kukurydzy w dniach 20-26.08.2012 r. obniżyła się o 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia i wynosiła 952 zł/t. Ziarno to było o 1 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 10 proc. tańsze niż rok wcześniej.

×