Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bądź dobry jak chleb

Autor:

Dodano:

Pod takim hasłem odbywało się w pierwszą niedzielę września tegoroczne Wojewódzkie Święto Plonów w Gogolinie. Wspólna uroczystość, której gospodarzami byli: marszałek województwa opolskiego, starosta krapkowicki i burmistrz Gogolina, zgromadziła opolskich rolników, liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli polskiego parlamentu i władz samorządowych.

Po mszy dziękczynnej, odprawionej przez opolskiego biskupa pomocniczego Pawła Stobrawę w kościele parafialnym w Gogolinie-Karłubcu, o godzinie 13.30 ruszył barwny dożynkowy korowód. Towarzyszyły mu dwie orkiestry dęte. Parada zespołów ludowych, koron żniwnych, zainscenizowanych na platformach ciągników obrazków rodzajowych oraz pięknie ułożonych płodów rolnych, trwała prawie dziewięćdziesiąt minut. Korowód podążał w kierunku miejskiego stadionu mijając po drodze przystrojone posesje.

Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala, dziękował wszystkim, którzy na święto plonów dojechali, zaś starosta Maciej Sonik przypominał, że opolski żniwniok jest świętem, w którym rolnikom dziękujemy za pracę, a Bogu za chleb powszedni.
- Ostatnie lata - powiedział marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta - to dla opolskiej wsi czas wielkich przeobrażeń. Nigdy dotąd, w tak krótkim czasie, i przy udziale tak dużego wsparcia pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie była możliwa realizacja tak wielu inwestycji. Do końca lipca tego roku w ramach PROW udało się zrealizować blisko pięćset projektów. Tak znacząca ilość musi być - i jest - widoczna w postaci nowoczesnej oferty agroturystycznej i usługowej, nowych miejsc pracy, sieci kanalizacyjnej, pracowni komputerowych - w efekcie poprawy komfortu życia na wsi.
Dziękując opolskim rolnikom za ich wysiłek i poświęcenie, marszałek przypomniał, że w tym roku obchodzimy XV-lecie opolskiego Programu Odnowy Wsi, w którym uczestniczy 68 gmin i blisko 700 sołectw. A Opolszczyzna stała się krajowym pionierem w jego wdrażaniu. Na 18-19 października planowana jest uroczysta Gala XV-lecia Odnowy Wsi w Polsce z udziałem najznakomitszych gości.

Przy wtórze pieśni „Plon niesiemy, plon" dożynkowy bochen wnieśli na scenę i przekazali marszałkowi starostowie dożynkowi - Anita Gorzelik (gospodaruje wspólnie mężem w Zakrzowie) oraz Klaudiusz Matejka (właściciel nowoczesnych przetwórni mięsa).

Marszałek Józef Sebesta odznaczył odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego" Urszulę Konieczny (gospodaruje na 40 ha, przewodnicząca zarządu dzielnicy Gogolin-Strzebniów) i Józefa Przybyłę (radny gminy Gogolin, lider wsi Kamionek).

Ogłoszono także wyniki konkursu koron żniwnych. W kategorii koron kłosowo-ziarnkowych zwyciężył Ucieszków z gminy Pawłowiczki, w kategorii koron ziarnkowych Dylaki z gminy Ozimek, a w kategorii prac plastycznych związanych z tematyką żniwna - Grocholub w gminie Walce.

×