Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ukraina prosi o pomoc

Autor: farmer.pl/ Iwona Dyba

Dodano: 04-09-2012 14:43

Władze ukraińskie zwróciły się do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz do Komisji Europejskiej o finansową pomoc w celu zatrzymania epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF).

- Prowadzimy negocjacje z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) oraz z FAO w celu zapewnienia pomocy finansowej, którą przeznaczylibyśmy na różne działania związane ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń – powiedział szef ukraińskich służb weterynaryjnych i fitosanitarnych Gosvetfitoslujba, Volodymyr Gorzheev.

Gorzheev zaznaczył także, że kwota dokładnie została przedstawiona, a fundusze zostałyby głównie przeznaczone na budowę laboratoriów i zakup odpowiedniego sprzętu.

- Jeżeli pieniądze zostaną przyznane Ukrainie to z tych funduszy powstaną dwa laboratoria, w dwóch różnych częściach kraju wyposażone w nowoczesne narzędzia diagnostyczne z możliwością wykonywania testów PCR, które szybko pozwoliłyby zidentyfikować wirusa – dodał Gorzheev.

Technika PCR pozwala na szybkie powielenie wybranego fragmentu DNA, a następnie określenie jego długości. Za jej pomocą można także stwierdzić czy poszukiwana sekwencja, w ogóle znajduje się w próbce.

- Kraje Unii Europejskiej wyraziły duże zaniepokojenie nowym ogniskiem wirusa ASF na Ukrainie, dlatego nasz kraj już po samym pojawieniu się chorych świń na Zaporożu otrzymał propozycję pomocy w identyfikacji wirusa. Dlatego liczymy na pozytywną decyzję FAO i KE odnośnie przyznania pomocy – podkreślił szef Gosvetfitoslujba.

Objawy kliniczne ASF

Okres inkubacji choroby wynosi przeciętnie 4-8 dni, ale może być krótszy lub dłuższy w zależności od stopnia zjadliwości zarazka. Rozróżnia się postać nadostrą (charakteryzują ją nagłe padnięcia, bez objawów towarzyszących), postać ostrą, podostrą, przewlekłą oraz utajoną.

Objawy kliniczne i przebieg choroby zależą od tego, jakie narządy uległy uszkodzeniu. Najbardziej dramatyczne objawy kliniczne i zmiany sekcyjne towarzyszą ostremu przebiegowi infekcji. Pierwszym i jedynym objawem klinicznym choroby jest wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 – 42 st. C, któremu jednak - w przeciwieństwie do pomoru klasycznego świń - nie towarzyszą inne symptomy.

Gorączkujące świnie mają na ogół zachowany apetyt, poruszają się normalnie i tylko niektóre wykazują objawy podniecenia lub dużo leżą. Stan taki utrzymuje się przez 3-4 dni, tj. do momentu spadku wewnętrznej ciepłoty ciała poniżej normy, który ma miejsce zwykle 24 godziny przed śmiercią. Wtedy pojawiają się inne objawy kliniczne, które ulegają szybkiemu nasileniu i powodują śmierć zwierząt. Do najczęściej spotykanych objawów klinicznych, które powstają po spadku gorączki i poprzedzają śmierć zwierząt chorych, należą: sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze, duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa, zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego, biegunka, często z domieszką krwi, wymioty oraz niedowład zadu. U niektórych świń zakażonych sztucznie obserwowano objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych. Maciory prośne z reguły ronią. Błony płodowe i skóra płodów wykazują często wybroczyny i wylewy krwawe. Wskaźnik zachorowalności i śmiertelności sięga do 100 proc. zwierząt.

W postaci przewlekłej choroba trwa 20-40 dni, czasem do kilku miesięcy i kończy się śmiercią lub niekiedy wyzdrowieniem. Chore świnie są wychudzone, czego nie stwierdza się w przebiegu ostrym. Obserwuje się na przemian okresy poprawy i pogorszenia stanu zdrowia, objawy zapalenia płuc i opłucnej, stawów i pochewek ścięgnowych, okresową biegunkę oraz pojedyncze ogniska martwicy skóry. U samic ciężarnych zwykle występują ronienia. Przy tej postaci choroby śmiertelność jest nieznaczna. Najczęściej towarzyszą jej wtórne, wikłające infekcje bakteryjne.
 

×