Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

215 milionów euro wróci do budżetu UE

Autor:

Dodano:

Fundusze unijne nieprawidłowo wykorzystane przez państwa członkowskie będą musiały wrócić do budżetu Unii Europejskiej w ramach procedury rozliczenia rachunków.

Komisja Europejska zażądała zwrotu 215 milionów euro funduszy przeznaczonych na rolnictwo ze względu na nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy przez państwa członkowskie. Ponieważ część tej kwoty została już odzyskana przez Komisję Europejską, wpływ finansowy netto decyzji wyniesie 94 mln euro. Fundusze muszą być zwrócone przez kraje członkowskie ze względu na nieprzestrzeganie przepisów unijnych, czy też nieodpowiednią kontrolę wydatków w zakresie funduszy na rolnictwo.

Kraje, które muszą zwrócić fundusze to: Niemcy, Irlandia, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Austria, Portugalia, Rumunia, Szwecja oraz Wielka Brytania.

×