Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Potrzebna współpraca na rynku ziemniaka

Autor:

Dodano:

Uzdrowienie rynku ziemniaka nie jest proste. Nie tylko wymaga on regulacji prawnych. Czego jeszcze?

- Oferowane przez rolnika ziemniaki jako towar rynkowy powinny w największym stopniu spełniać wymagania odbiorców, tak aby uzyskać wysokiej jakości ziemniaki i mieć mało plonu odpadowego. Konieczna jest profesjonalna, w przyszłości certyfikowana produkcja (kwalifikowane sadzeniaki, zrównoważone nawożenie, staranna agrotechnika i ochrona na plantacji, nawadnianie, zbiór bez uszkodzeń bulw, właściwe przechowywanie. Jeśli rolnik nie miałby kłopotów z zagospodarowaniem plonu odpadowego (gorzelnia, pasza) będzie przygotowywał do sprzedaży wysokiej jakości towar, a zadowolenie kupującego z pozyskanego towaru zapowiada i z reguły zwiększa następną sprzedaż - radzi dr Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB i jednocześnie wiceprezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak.

Specjalista radzi, że na pobudzenie rynku krajowego i eksportu ziemniaków może wpłynąć uczciwa współpraca podmiotów branży (rolników, operatorów, przetwórców) wspierana przez instytucje rządowe, organizacje samorządowe i stowarzyszenia.

- Promocja walorów polskiego ziemniaka w kraju i za granicą celem podtrzymania wysokiego spożycia oraz upowszechnianie wiedzy o wszechstronnym jego wykorzystaniu prowadzona przez podmioty gospodarcze, instytucje samorządów, a także placówki dyplomatyczne - Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz inne finansowe wsparcia. Ziemniak skrobiowy z uwagi na wysoką produktywność jednostek energetycznych z jednostki powierzchni jest doskonałym surowcem na cele energetyki odnawialnej, dlatego konieczne jest ustanowienie programu badawczego i wdrożenie uzyskanych wyników -dodaje dr Nowacki.

Specjalista radzi, aby producenci ziemniaka oraz zakłady przetwórcze i eksporterzy obok powiązań kapitałowych powinni zawierać kontrakty na dostawę/odbiór surowca zapewniających solidarne pokrycie własnych kosztów, a dopiero w dalszej kolejności dzielenie się zyskami.

- Czynnikiem ułatwiającym eksport ziemniaków jest oferowanie jednolitych dużych partii, które mogą być przygotowane przez indywidualnych dużych lub grupy mniejszych producentów. Handlowcy - importerzy ziemniaków powinni także przeanalizować w swej działalności możliwości eksportu ziemniaków z Polski - dodaje dr Nowacki.

×