Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa-Cogeca: Polityka środowiskowa nie może ograniczać konkurencyjności rolnictwa

Autor:

Dodano:

Jak przekonują przedstawiciele Copa-Cogeca, utrzymywanie gruntów rolnych w dobrym stanie leży w interesie rolników, dlatego ochrona środowiska powinna opierać się głównie na działaniach informacyjnych i doradczych. Polityka środowiskowa nie może ograniczać konkurencyjności unijnego rolnictwa.

- W świetle zmieniających się warunków klimatycznych oraz coraz większego zapotrzebowania społecznego na surowce odnawialne, wykorzystanie gleby i ziemi stają się coraz bardziej kluczowymi tematami dla rolników i leśników - stwierdził Gerd Sonnleitner, przewodniczący organizacji Copa-Cogeca. - Jesteśmy zgodni co do tego, że produkcja rolna musi być prowadzona w sposób zrównoważony, który wspomoże walkę ze zmianami klimatu. Jednocześnie UE musi również mieć swój udział w sprostaniu przyszłemu zapotrzebowaniu na żywność. Przy ograniczonych światowych zasobach ziemi i wody oraz zmianach klimatu nie możemy już sobie pozwolić na realizację polityk środowiskowych bez uwzględniania ich wpływu na produkcję. Rolnicy popierają ideę zazieleniania, ale musimy wyeliminować negatywne elementy propozycji Komisji polegające na dalszym zazielenianiu WPR, jako że wiążą się ze zbytnia biurokracją i nie przyczynią się do bardziej zrównoważonej produkcji ani nie odniosą oczekiwanego efektu. Spowodują wzrost kosztów ponoszonych przez rolników i ograniczą ich konkurencyjność - podkreślił.

W opinii przewodniczącego, propozycja Komisji Europejskiej polegająca na utworzeniu obszarów proekologicznych spowoduje zmniejszenie obszaru produkcyjnego o 7 proc., nie gwarantując korzyści dla środowiska. - W związku z poważną suszą i wymarzaniem upraw oraz wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność na świecie instrumenty te naprawdę nie są pomocne. Europejski sektor rolnictwa musi osiągać wyniki ekonomiczne - dodał.

- Nie ma wątpliwości co do tego, że gleba jest wartościowym zasobem oraz kluczowym elementem produkcji w sektorach rolnictwa i leśnictwa. Biorąc pod uwagę fakt, że rolnicy zarządzają połową gruntów w UE, a ziemia jest ich podstawowym środkiem produkcji oraz stanowi część dziedzictwa i własności, w interesie rolników leży utrzymanie gruntów w dobrym stanie i zadbanie o to, by były żyzne i produktywne w perspektywie długoterminowej. Uważamy, że najlepiej prowadzić ochronę gleb poprzez starannie ukierunkowane działania informacyjne i doradcze, działania dobrowolne oraz partnerstwa, komunikację na temat najlepszych praktyk oraz większy nacisk na dalsze badania - podkreślił Sonnleitner.

Wiceprzewodniczący Cogeca, Christian Pees, dodał, że tylko 6 proc. gruntów rolnych w UE jest nawadnianych, co pokazuje jak bardzo jesteśmy narażenie na skutki suszy. Podkreślił ogromne znaczenie produkcji rolnej na terenach nawadnianych, które są szczególnie żyzne i umożliwiają uzyskiwanie upraw wysokiej jakości. Ponadto, nawadnianie będzie miało jeszcze większą wagę w przyszłości. Dlatego zapewnienie wydajnej gospodarki wodnej ma fundamentalne znaczenie.

Zrównoważona produkcja rolna w sytuacji zmian klimatu oznacza, że niezbędne będzie zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w rolnictwie przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw wody. Sektor rolnictwa już poczynił starania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania na wodę. Tym niemniej, dla dalszego usprawniania gospodarki wodnej w całej UE kluczowe znaczenie maja instrumenty dobrowolne i partnerstwa. Instrumenty rolno-środowiskowe, zarówno stosowane obecnie jaki planowane na przyszłość, są niezmiernie ważne w perspektywie dalszego dostosowania praktyk rolnych do ograniczeń środowiskowych. Dlatego Cogeca oczekuje, że działania w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego „Wydajne i zrównoważone rolnictwo", nowego instrumentu polityki rozwoju obszarów wiejskich, przełożą się na dodatkowe korzyści dla rolników.

Wskazał, że potrzebne są również instrumenty promujące zielony wzrost, czyli połączenie ochrony środowiska i procesów produkcyjnych w sposób umożliwiający utrzymanie zdolności produkcyjnej. Jeżeli chodzi o wodę, oznacza to udział w wydajnym i produktywnym wykorzystania zasobów wodnych. - Podsumowując, uważamy że potrzeba dodatkowego instrumentu na rzecz zielonego wzrostu w II filarze WPR. Instrument ten powinny być szczególnie ukierunkowane na realizacje piątego celu UE - przejście na gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów i odporną na zmiany klimatu. Ponadto, ochronę zasobów wodnych można realizować skuteczniej poprzez inne rozwiązania niż eliminowanie 7 proc. gruntów ornych z produkcji. Najlepszym sposobem jest dostosowanie rozwiązań do lokalnych warunków. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsza dyskusja będzie owocna i przyczyni się do wzmocnienia sektora rolnica i dostarczania dóbr społeczeństwu europejskiemu -podsumował.

Dyskusja o najlepszych sposobach na utrzymanie potencjału Unii Europejskiej w produkcji rolnej przy jednoczesnej ochronie ograniczonych zasobów - szczególnie ziemi i wody - miała miejsce 11 września br., na posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE w Nikozji na Cyprze.

×